Objavljen Program regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije


U sklopu provedbe Industrijske strategije 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva je i u 2016. godini objavilo Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije. Državne potpore po ovom programu namijenjene su proizvodnim gospodarskim sektorima za ulaganje u nove tehnologije.

Cilj je programa potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanja broja radnika. U proračunu Ministarstva gospodarstva za spomenuti program predviđeno je 40 milijuna kuna. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25%, a za male i srednje 35% prihvatljivih troškova projekta. Maksimalan iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su mali poduzetnici (koji su na dan 31.prosinca 2015. imali minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici (u skladu s kategorizacijom veličine poduzetnika prema Uredbi Komisije 651/- 2014), a koji ispunjavanju uvjete propisane natječajem.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa jesu ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri). Indikatori uspješnosti programa su rast broja zaposlenih, prihoda te vrijednosti izvoza.

Više informacija