Objavljen natječaj Promidžba na tržištima trećih zemalja (Vinska omotnica)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (tzv. Vinska omotnica).

Vinska omotnica odnosi se na bespovratna sredstava EU kojima je cilj povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, investicije u vinarije i marketing vina te promidžbe vina na trećim tržištima.

Korisnici su mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) te udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, gdje se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba počinje teći od prvog dana nakon objave u Narodnim novinama te traje do 29. rujna 2017. godine. Natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su na http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx, dok se tekst natječaja objavljenog u NN  89/2017 nalazi na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8226138.html.

Kontakti

  • Blanka Kalokira Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 169 Email: bkalokira@hgk.hr