Objavljeno: 05. 10. 2017. , Ažurirano: 05. 10. 2017.

Zaklada FIPRO i Primorsko-goranska županija (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj) odlučili su zajedno dodijeliti do 520.000 kn fizičkim osobama koje namjeravaju osnovati poduzeće te mikropoduzećima i malim poduzećima projektom Komercijalizacija inovacija. Ovih je dana Zaklada objavila drugi Javni poziv u 2017. godini za podnošenje zahtjeva za dodjelu  financijskih sredstava,

Cilj je projekta Komercijalizacija inovacija razvoj i promocija inovatorstva, novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanje već postojećih inovacija. Dodjelom financijskih sredstava želi se pomoći poduzetnicima u Primorsko-goranskoj županiji u plasiranju inovacije na tržište.

Sredstva se dodjeljuju za financiranje troškova razvoja i komercijalizacije inovacija; izrade ili nabave potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije; izrade, ispitivanja, usavršavanja prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge; pripreme za izlazak na tržište, promotivnih aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala; certificiranja ili atestiranja proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište te pretraživanja stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.

Maksimalni je iznos dodijeljenih sredstava po pojedinom natjecatelju 200 tisuća kuna, dok je minimalan iznos 50 tisuća kuna.

Prijave se zaprimaju do 30. 10. 2017. godine, do kraja dana (23,59 h). Informacije i potrebni obrasci (obrazac Zahtjeva, obrazac Skupne izjave te obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti) mogu se dobiti na službenim mrežnim stranicama zaklade FIPRO (www.fipro.hr), na službenim stranicama PGŽ ( www.pgz.hr ) ili upitom na: fipro@fipro.hr. Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Zaklade (www.fipro.hr ).