Objavljeno: 01. 03. 2022. , Ažurirano: 16. 03. 2022.


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske, u trajanju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine.

Industrija je ključni pokretač društveno-gospodarskog rasta i razvoja hrvatskih regija, motor stvaranja radnih mjesta, povećanja izvoza i uvođenja tehnoloških promjena u svim sferama života. Kako bi se omogućila učinkovita industrijska tranzicija prema nišama više dodane vrijednosti, uz provedbu sektorskih javnih politika, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se potaknule strukturne promjene regionalnih gospodarstava i jačanje konkurentnosti regija.

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, pristupa mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisujući javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti. Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji imaju sjedište/podružnicu i posluju na području Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.


Prijava na javni poziv

Prijavni obrazac, kao i ostalu dokumentaciju javnog poziva pronađite na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije https://razvoj.gov.hr/ i www.strukturnifondovi.hr 


Informativne radionice o Pozivu

Ukoliko želite saznati više informacija o javnim pozivima, Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira online radionice za sve zainteresirane prema sljedećem rasporedu:


O procesu industrijske tranzicije

S ciljem poticanja teritorijalno usmjerenih ulaganja za podršku diversifikaciji i modernizaciji regionalnih gospodarstava, u okviru nove financijske perspektive Europske unije 2021. – 2027. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je proces industrijske tranzicije Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske, regija koje su po stupnju razvijenosti ispod prosjeka Europske unije.

Proces industrijske tranzicije započeo je s izradom planova za industrijsku tranziciju kojim su se odredile prioritetne niše, definirali regionalni lanci vrijednosti te smjerovi promjena i provedbeni mehanizmi za podršku poduzetnicima u njihovoj tranziciji prema nišama više dodane vrijednosti.

Vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti definirat će se zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti. Nadalje, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje regionalnih lanaca vrijednosti kojim će se definirati prioritetna područja ulaganja i indikativne teme za istraživanje i razvoj, kao i ključne tehnologije, infrastruktura i pametne vještine za industrijsku tranziciju.

Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poduzetnike, čija je objava u planu krajem 2022. godine i kojima će se dati podrška dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

 

Izvor: Pixabay