Vrijeme održavanja: 29.06.2016.

EU natječaj za sufinanciranje aktivnosti istraživanja i razvoja objavilo je Ministarstvo gospodarstva.

Objavljeno: 29. 06. 2016. , Ažurirano: 23. 08. 2016.

Ministarstvo gospodarstva (MINGO) objavilo je do sada najveći EU natječaj za istraživanje, razvoj i inovacije. Ovaj poziv je trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) od dana objave Poziva do iskorištenja sredstava te najkasnije do 31. prosinca 2019.

Javni poziv provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija„; Specifičnog cilja 1.b.1 „Novi proizvodi i usluge koji kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) „; Operacije 1.b.1.1.„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. Za dodjelu potpora iz ovog Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu od 748.000.000,00 HRK. Sredstva su osigurana temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja osigura će se od strane korisnika što će se provjeravati tijekom postupka ugovaranja i provedbe projekta.

Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku ovomu okviru ovog Poziva iznosi 56.000.000,00 HRK.

Više informacija, kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice.