Ukupna vrijednost natječaja je 785.977.500 kuna

Objavljeno: 21. 08. 2016. , Ažurirano: 26. 08. 2016.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 19. kolovoza 2016. dokumentaciju za I. fazu ograničenog Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstva Podrška razvoju centara kompetencija, ukupne vrijednosti 785.977.500 kuna.

Cilj Javnog poziva je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru, razvojem centara kompetencija i provedbom istraživačko-razvojnih projekata poslovnog sektora unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020.

Centri kompetencija predstavljaju novu vrstu istraživačke infrastrukture koja je važna za razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama te će provedba ovog Javnog poziva pridonijeti povezivanju istraživača s gospodarstvom i olakšati prijenos istraživačkih rezultata u poslovni sektor.

Provedba Javnog poziva ostvarit će se u dvije faze. U prvoj fazi (predodabir prijavitelja) odabrat će se prijavitelji koji zadovoljavaju kriterije za prijavu u drugu fazi natječajnog postupka. Poziv na iskaz interesa (I. faza) bit će otvoren 60 (šezdeset) dana, odnosno od 19. kolovoza do 18. listopada ove godine.

Upute za prijavitelje i sve potrebne obrasce možete preuzeti putem poveznice.

S ciljem informiranja potencijalnih prijavitelja i zainteresirane javnosti o mogućnostima dobivanja bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva Podrška razvoju centara kompetencija, Ministarstvo gospodarstva organizira javno predstavljanje poziva koje će se održati u Osijeku, 23. kolovoza, u 15 sati. Pozivnicu možete na preuzeti putem poveznice.