Objavljeno: 10. 01. 2021. , Ažurirano: 10. 01. 2021.

Upravno vijeće HZZ-a je na svojoj sjednici održanoj 8. siječnja 2021. donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini.

 

Prije svega ističemo da će poslodavci s područja u kojima je proglašena katastrofa prouzročena  potresom, u Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji, bez obzira na djelatnost i pad prometa imati pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta, kako je HGK predložila prošli tjedan s ciljem očuvanja poslovne aktivnosti na ovim područjima. Potpora se može ostvariti u iznosu od 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, i to u slučajevima kad su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni. Objektivni razlozi su: nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili nemogućnost dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje odnosno proizvodnja.

 

Nadalje, produžuje se trajanje potpore skraćivanje radnog vremena do 31. prosinca 2021., kao i dopune potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (Covid-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj i veljaču. Na temelju ovih izmjena i dopuna, potporu skraćenja radnog vremena moći će ostvariti poslodavci za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, i to do najviše 90% radnih sati prema kalendaru radnog vremena koja na godišnjoj razini ne može biti viša od 70% godišnjeg fonda radnih sati. Do 30. lipnja 2021. nastavlja se provoditi i mjera Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena Koronavirusom (COVID – 19).

 

Detaljne informacije o ovim mjerama možete pronaći na ovoj poveznici.

 

Također, a s obzirom na stupanje na snagu Zakona o strancima (NN 133/20) s danom 1. siječnja 2021., kojim je uvedena nova regulacija zapošljavanja stranih radnika, Upravno vijeće HZZ-a donijelo je i Odluku o zanimanjima za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada. Popis zanimanja za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada možete pronaći ovdje.