Unutar Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore, u okviru Odjela za energetiku i zaštitu okoliša djeluje Udruženje energetike.

Udruženje prema Odluci o strukovnim udruženjima u HGK i Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te u skladu sa Zakonom o energiji (NN 68/01 i 177/04) uključuje subjekte koji obavljaju sljedeće energetske djelatnosti:

Područje RUDARSTVO I VAĐENJE

 • Vađenje ugljena i lignita
  • Vađenje kamenog ugljena
  • Vađenje lignita
 • Vađenje sirove nafte i plina
  • Vađenje sirove nafte
  • Vađenje prirodnog plina
 • Vađenje metalnih ruda
  • Vađenje ruda obojenih metala
  • Vađenje uranovih i torijevih ruda
 • Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
  • Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina

Područje PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 • Proizvodnja koksa i rafiniraniranih naftnih proizvoda
  • Proizvodnja proizvoda koksnih peći
  • Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda

Područje OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

 • Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
  • Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije
  • Proizvodnja plina, transport plina
  • Opskrba parom i klimatizacija

Područje PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

 • Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
  • Cjevovodni transport

Uz navedena područja definirana klasifikacijom djelatnosti, Udruženje okuplja članice koje su aktivne u području:

 • Proizvodnje biogoriva
 • Transporta nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • Skladištenja nafte i naftnih derivata
 • Trgovine na veliko i malo naftnim derivatima
 • Dobave, skladištenja, i transport prirodnig plinom
 • Transporta i skladištenja ukapljenoga prirodnog plina
 • Trgovine na veliko ukapljenim prirodnim plinom
 • Trgovine na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom
 • Organiziranja tržišta električnom energijom
 • Proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom
 • Trgovanja, posredovanja i zastupanja na tržištu energije

U skladu s pravima i obvezama te djelatnošću HGK, Udruženje energetike zalaže se za unapređenje poslovanja i razvitak energetskih tvrtki te održivo i učinkovito gospodarenje energijom u svim tvrtkama članicama HGK.

Udruženje svojim djelovanjem pridonosi stvaranju uvjeta za: dugoročno sigurnu opskrbu energijom Republike Hrvatske, uspostavu transparentnih tržišnih odnosa među svim tvrtkama te pokretanje i provedbu projekata čiji je cilj povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Od 1994. godine, kada je slijedom novog ustrojstva HGK osnovano Udruženje energetike, pa do danas, broj članova Udruženja povećao se gotovo dvadeset puta. Uzimajući dodatno u obzir i one subjekte (tvrtke, znanstveno-istraživačke institucije i strukovne udruge) koji su se na vlastitu inicijativu uključili u rad Udruženja, dolazi se do broja od više od 150 članova Udruženja.

Grupacije, stručne grupe i sekcije unutar Udruženja:

 • Grupacija za toplinarsku djelatnost
 • Sekcija Eurelectric Hrvatska

Predsjednik:

Robert Krklec
HEP Proizvodnja d. o. o., Ul. grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
e-mail: robert.krklec@hep.hr

Dopredsjednik:
Zoran Alavanja
EKO-EL d. o. o., J. Palmotića 15, 33000 Virovitica
e-mail: ebioplin@gmail.com

Dopredsjednik:
Darko Pavlović
Plinacro d. o. o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
e-mail: darko.pavlovic@plinacro.hr

Dopredsjednik:
Pavao Vujnovac
Prvo Plinarsko Društvo d. o. o., K. A. Stepinca 27, 32000 Vukovar
e-mail: pavao.vujnovac@ppd.hr

Za sve informacije o Udruženju:
Poslovni tajnik:
Krešimir Štih
HGK – Sektor za energetiku i zaštitu okoliša, Draškovićeva 45/IV, 10000 Zagreb
tel.: 01/4606-701, 01/4606-758; fax: 01/4606-737
E-mail: kstih@hgk.hr ili energetika@hgk.hr