Prerađivačka industrija, prema definiciji Nacionalne kvalifikacije djelatnosti NKD, obuhvaća područja fizičke ili kemijske transformacije materijala, tvari ili sastojaka u novi proizvod.

Prema NKD 2007 u ovo područje pripadaju sljedeće djelatnosti:

 • proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda,
 • proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda,
 • prerada drva i proizvoda od drva i pluta, slame, pletarskih materijala, papira i proizvoda od papira,
 • tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa,
 • proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, kemikalija, kemijskih proizvoda, osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka,
 • proizvodnja proizvoda od gume i plastike,
 • proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda,
 • proizvodnja metala, gotovih metalnih proizvoda,
 • proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda i električne opreme,
 • proizvodnja strojeva i uređaja,
 • proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica i ostalih prijevoznih sredstava,
 • proizvodnja namještaja,
 • ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme.

Odjel prerađivačke industrije Sektora za industriju pokriva sljedeće djelatnosti :

C         Prerađivačka industrija

C13    Proizvodnja tekstila
C14    Proizvodnja odjeće
C15    Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
C17    Proizvodnja papira i proizvoda od papira
C18    Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
C20    Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
C21    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
C22    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
C23    Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
C24    Proizvodnja metala
C25    Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
C28    Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
C29    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
C30    Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
C32    Ostala prerađivačka industrija
C33    Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Unutar Odjela prerađivačke industrije djeluju sljedeći Pododjeli:

 • Pododjel za metaloprerađivačku industriju
 • Pododjel za industriju nemetala i kemijsku industriju
 • Pododjel za grafičkoprerađivačku industriju i medije
 • Pododjel za kožarskoprerađivačku i tekstilnu industriju
 • Pododjel za obrambenu industriju NATO i offset
 • Pododjel za dizajn

Unutar navedenih Pododjela djeluju sljedeća Udruženja i Zajednice:

 • Udruženje grafičko-prerađivačke industrije
 • Udruženje industrije nemetala i građevinskih materijala 
 • Udruženje industrije plastike i gume 
 • Udruženje kemijske industrije
 • Udruženje kožarsko-prerađivačke industrije
 • Udruženje male brodogradnje 
 • Udruženje proizvodnje metala i proizvoda od metala 
 • Udruženje proizvodnje strojeva, uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica
 • Udruženje tekstilne i odjevne industrije
 • Zajednica ambalažera
 • Zajednica nakladnika i knjižara
 • Zajednica proizvođača brodske opreme
 • Zajednica proizvođača dijelova i pribora za automobilsku industriju
 • Zajednica za deterdžente i kozmetiku
 • Zajednica proizvođača opreme i sredstava za poljoprivredu, šumarstvo i prehrambenu industriju
 • Zajednica proizvođača proizvoda za zdravstvo
 • Zajednica proizvođača protupožarne opreme
 • Zajednica proizvođača sredstava za posebne namjene
 • Zajednica željezničke industrije
 • Zajednica za industrijski dizajn
 • Zajednica za humanitarno razminiranje

Prerađivačka industrija u svakoj državi predstavlja djelatnost od strateškog interesa te je zato od posebne važnosti za gospodarski razvoj Republike Hrvatske organiziranje i udruživanje tvrtki u okviru Odjela za prerađivačku industriju, s ciljem zastupanja interesa članica pred državnim tijelima pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike.

U Industrijskoj strategiji RH za period 2014. - 2020. kao pokretačke grane prepoznate su sljedeće djelatnosti u okviru Odjela za prerađivačku industriju:

 • proizvodnja gotovih metalnih proizvoda;
 • proizvodnja strojeva i uređaja
 • proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka;
 • proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda;

Tvrtke iz područja koje pokriva Odjel prerađivačke industrije zapošljavaju 10,94 % od ukupnog broja zaposlenih u RH (podaci za 2014. godinu), a njihov izvoz iznosi 51,56 % od ukupnog izvoza  RH.

OSNOVNE AKTIVNOSTI ODJELA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

 • zastupanje interesa članica pred državnim tijelima pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike
 • stvaranje odgovarajućega poticajnog legislativnog okvira za poslovanje
 • praćenje i analiza gospodarskih kretanja
 • zastupanje interesa hrvatskih tvrtki putem sudjelovanja u radu strukovnih EU udruženja
 • povezivanje znanosti i gospodarstva
 • poticanje istraživanja, razvoja i inovacija
 • promocija gospodarstva u zemlji i inozemstvu:
  - organiziranje gospodarskih B2B susreta u zemlji i inozemstvu
  - organizacija sajmova
 • sudjelovanje u EU projektima
 • poslovno obrazovanje članica (seminari, radionice, konferencije, okrugli stolovi.....)
 • izdavanje brošura i kataloga
 • javne ovlasti
 • obavljanje drugih zadataka određenih zakonom i statutom.