O Odjelu za bilateralnu i multilateralnu suradnju

Aktivnosti Odjela za bilateralnu i multilateralnu suradnju usmjerene su na pružanje podrške hrvatskim tvrtkama u procesu internacionalizacije njihovih poslovnih aktivnosti, izlasku na inozemna  tržišta te pronalaženju odgovarajućih partnera u inozemstvu. Odjel organizira gospodarske delegacije u zemlji i inozemstvu tijekom kojih se održavaju direktni poslovni razgovori hrvatskih i inozemnih tvrtki, pruža popis potencijalnih inozemnih partnera s kontakt podacima, daje informacije o inozemnim tržištima i inozemnim javnim nabavnim natječajima  te organizira brojne seminare i edukativne radionice. Istodobno se stranim tvrtkama daju sve potrebne informacije o mogućnostima suradnje s hrvatskim partnerima.

Odjel provodi i dva projekta HGK:

Rad Odjela je organiziran kroz pet pododjela:

 • Pododjel za europska tržišta,
 • Pododjel za tržišta Zajednice nezavisnih država (ZND),
 • Pododjel za prekomorska tržišta,
 • Pododjel za CEFTA tržišta,
 • Pododjel za multilateralnu suradnju.

Contacts

 • Ines Obradović Division Head Tel: +385 1 456 1625 Email: iobradovic@hgk.hr
 • Anita Stipić Senior Expert Associate Tel: +385 1 456 1783 Email: astipic@hgk.hr
 • Suzana Knežević Senior Expert Advisor Tel: +385 1 456 1508 Email: sknezevic@hgk.hr
 • Jelena Dumičić Senior Expert Associate Tel: +385 1 456 1774 Email: jdumicic@hgk.hr
 • Ante Perica Senior Expert Associate Tel: +385 1 456 1788 Email: aperica@hgk.hr
 • Lozika Mašić Expert Associate Tel: +385 1 4561 677 Email: lmasic@hgk.hr
 • Goran Masnec Senior Expert Advisor Tel: +385 1 456 1696 Email: gmasnec@hgk.hr
 • Ana Karlić Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1795 Email: akarlic@hgk.hr
 • Vinko Mostarac Senior Expert Associate Tel: +385 1 4561 562 Email: vmostarac@hgk.hr
 • Diana Kovač Senior Expert Advisor Tel: +385 1 456 1604 Email: dkovac@hgk.hr