Aktivnosti Odjela za bilateralnu i multilateralnu suradnju usmjerene su na pružanje podrške hrvatskim tvrtkama u procesu internacionalizacije njihovih poslovnih aktivnosti, izlasku na inozemna  tržišta te pronalaženju odgovarajućih partnera u inozemstvu. Odjel organizira gospodarske delegacije u zemlji i inozemstvu tijekom kojih se održavaju direktni poslovni razgovori hrvatskih i inozemnih tvrtki, pruža popis potencijalnih inozemnih partnera s kontakt podacima, daje informacije o inozemnim tržištima i inozemnim javnim nabavnim natječajima  te organizira brojne seminare i edukativne radionice. Istodobno se stranim tvrtkama daju sve potrebne informacije o mogućnostima suradnje s hrvatskim partnerima.

Odjel provodi i dva projekta HGK:

Rad Odjela je organiziran kroz pet pododjela:

  • Pododjel za europska tržišta,
  • Pododjel za tržišta Zajednice nezavisnih država (ZND),
  • Pododjel za prekomorska tržišta,
  • Pododjel za CEFTA tržišta,
  • Pododjel za multilateralnu suradnju.