Novi Zakon u Francuskoj o minimalnoj plaći u prijevozničkom sektoru koji stupa na snagu 01. srpnja 2016.

HGK
Novi Zakon o minimalnoj plaću u prijevozničkom sektoru u Francuskoj

Francuska je 2015. godine usvojila zakon o primjeni minimalne plaće u prijevozničkom sektoru. Minimalna plaća odnosi se na kabotažu[1] i sve međunarodne prijevozničke usluge, osim tranzita. Akt za provedbu ovog zakona (dekret) donesen je 7. travnja 2016. godine te donosi stroga izvršna i administrativna pravila, uključujući obvezu uspostave predstavnika na francuskom teritoriju koji je odgovoran za vođenje radne evidencije i evidencije plaća za izaslane radnike u slučaju kontrola 18 mjeseci nakon posljednjeg detaširanja. Zakon će stupiti na snagu 1. srpnja 2016. Ovaj dekret predstavlja važnu etapu u borbi protiv nelojalne konkurencije u kopnenom prijevozu, izjavio je francuski državni tajnik za promet Alain Vidalies.

 Tako će, na primjer, bugarski vozač koji vozi na relaciji Sofija – Bordeaux dobivati francusku minimalnu plaću od trenutka ulaska na francuski teritorij. S druge strane, ako radnici i budu primali u najmanjoj mjeri francusku minimalnu plaću, socijalni doprinosi ostaju u visini zemlje podrijetla prijevoznika.

 Do sada je bilo vrlo teško kontrolirati provođenje zakona o detaširanim radnicima u prijevozničkom sektoru. Transport se vršio prema pravilima zemlje podrijetla tvrtke, što značilo niže troškove u slučaju angažmana francuskih prijevoznika.

  Ova nova mjera posebno se tiče kabotaže. Konkretno, novi dekret predviđa zamjenu izjave koja je prethodno bila potrebna prilikom svakog detaširanja jednom „potvrdom o detaširanju“ koja bi vrijedila maksimalno šest mjeseci, a vrijedila bi za nekoliko sukcesivnih detaširanja.  

 Priopćenje Ministarstva prometa kaže da će od sada provjere biti olakšane kao i pristup informacijama o radnicima, s obzirom da dekret predviđa da svaki zaposlenik raspolaže u prijevoznom sredstvu kopijom potvrde o detaširanju. Potvrda o detaširanju i ugovor o radu predstavljaju dokumente koji moraju biti dostupni u prijevoznom sredstvu i koje u svakom trenutku može zatražiti francuska kontrola.

 Nadalje, predstavnik strane tvrtke u Francuskoj mora sačuvati i dostaviti francuskim kontrolnim službama niz dokumenata tijekom razdoblja detaširanja zaposlenika kao i do 18 mjeseci nakon detaširanja.

 Minimalna plaća u Francuskoj iznosi 9,67 eura po satu, što je bitno više od minimalne plaće u prijevozničkom sektoru istočne Europe. Pojedine države članice EU, posebno u istočnoj Europi, žale se da francuski i njemački zakoni stvaraju neopravdane prepreke za prekogranični cestovni promet.

 U priopćenju Europske komisije od 16. lipnja 2016. Piše da je EK poduzela pravne korake protiv primjene francuskog (i njemačkog) zakonodavstva o minimalnoj plaći u prijevozničkom sektoru. Dok EK s jedne strane u potpunosti podržava načelo o minimalnoj plaći, istovremeno smatra da sistemska primjena francuskog (i njemačkog) zakona o minimalnoj plaći na sve transportne operacije ograničava slobodu pružanja usluga i slobodu kretanja robe. EK je Francuskoj poslala službeno pismo upozorenja, što predstavlja prvi korak u prekršajnoj proceduri.

EK smatra kako nije opravdana primjena zakona o minimalnoj plaći na međunarodni prijevoz koji ima samo marginalnu vezu s teritorijem države članice-domaćina, s obzirom da stvara neproporcionalne administrativne prepreke koje sprječavaju pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. EK smatra da bi trebalo poduzete primjerenije mjere koje bi osigurale socijalnu zaštitu radnika, a da istovremeno ne ometaju slobodu kretanja usluga i roba. Prema priopćenju EK francuske vlasti imaju dva mjeseca da odgovore na Komisijine argumente.[2]

Vezano uz detalje novog francuskog zakona Loi Macron, dostavljamo u nastavku link dobiven preko Sektora za međunarodne odnose HGK na sve važnije dokumente objavljene vezane uz ovaj zakon (dostupni i na engleskom jeziku) kao i dokumente dobivene od MPPI:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html

Informacije o Ugovoru o radu su dostupne na 19. slajdu prezentacije, a detaljne informacije o dokumentima koji se trebaju popunjavati te o načinu izbora predstavnika koliko vidim dostupni su u dokumentu Frequently asked questions. Uz Ugovor o radu prijevoznici trebaju dakle imati popunjen dokument Certificate of posting (Attestation de détachement), a više informacija o navedenom dokumentu također se nalazi i u prezentaciji i u dokumentu Frequently asked questions.

 Na ovom linku se nalaze i podaci o minimalnoj plaći.

 


[1] Kada neko inozemno transportno poduzeće obavlja transportne usluge unutar neke zemlje (EU-države) za novčanu naknadu, takav postupak naziva se kabotaža (www.timocom.com.hr)

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2101_en.htm