Novi rok ispunjavanja obveze izravnih terećenja prema SEPA pravilima

www.sepa.hr

Prateći pripremne aktivnosti povezane s planiranim početkom primjene HRK SDD shema (eng. SEPA Direct Debit – SDD – izravno terećenje) od 1. veljače 2017., utvrđeno je da i banke i veliki izdavatelji računa (primatelji plaćanja) trebaju dodatno vrijeme u odnosu na planirani početak primjene kako bi proveli potrebnu prilagodbu svojih programskih i organizacijskih rješenja.

Slijedom navedenog, Nacionalni je odbor za platni promet – NOPP na svojoj 27. sjednici donio odluku o izmjeni Pravila Osnovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) i Pravila Poslovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) kojom se određuje da se navedeno primjenjuju od 5. lipnja 2017.

Iako je početak ispunjavanja obveze izravnih terećenja prema SEPA pravilima 5. lipnja 2017., banke će omogućiti dvogodišnje prijelazno razdoblje u kojem će se osigurati kontinuitet realizacije postojećih izravnih terećenja. Sve pojedinosti nalaze se u Nacionalnom planu migracije – Dodatak 2.  i na internetskoj stranici www.sepa.hr.

Kontakti