Vrijeme održavanja: 17.09.2019.

Objavljeno: 10. 09. 2019. , Ažurirano: 10. 09. 2019.

U utorak, 17. rujna, u 11 sati u velikoj dvorani HGK – ŽK Rijeka,  održat će se zajednička tematska sjednica Strukovne skupine ribarstva, akvakulture i prerade ribe, Strukovne skupine pružatelja usluga smještaja i članica djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane. Sjednicu će organizirati HGK – ŽK Rijeka u suradnji s Upravom ribarstva Ministarstva poljoprivrede RH.

Budući da 1. listopada stupaju na snagu novi pravilnici o prvoj prodaji i vaganju, članice će biti se upoznate sa svim izmjenama koje se odnose na registraciju prvih kupaca, prodaju i vaganje proizvoda ribarstva te popunjavanje dokumenata na PGR-u. Naime, u skladu s člancima 43. i 44. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine, 62/2017,130/2017 i 14/2019) te u skladu s Uredbom (EU) broj 1224/2009, Uprava ribarstva priprema produkciju novog informatičkog sustava za korištenje modula vaganja i prve prodaje, radi čega je u tijeku registracija prvih kupaca.