Objavljeno: 29. 03. 2017. , Ažurirano: 30. 03. 2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija poslovanja MSP-ova, koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost.

Cilj je ovog poziva povećati sposobnost hrvatskoga gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela maog i srednjeg poduzetništva (MSP) u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okružju.

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće, prema Definiciji malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000 kuna, uz najviši intenzitet potpore od 85% za mikropoduzeća i mala poduzeća, odnosno 65% za srednja poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti su:
- sudjelovanje na međunarodnim sajmovima izvan RH koji su upisani u baze www.expodatabase.com, auma.de,
- prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač,
- troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,
- izrada promotivnog materijala za sudjelovanje na međunarodnom sajmu izvan RH,
- sudjelovanje na b2b-poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH,
- troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta. 

Prijave se zaprimaju od 3. 5. 2017. do 31. 12. 2017.