Natječaj za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)


Objavljeno: 10. 06. 2019. , Ažurirano: 10. 06. 2019.

Europski fond za regionalni razvoj upućuje Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) u području poduzetništva, mikro, malim i srednjim poduzetnicima, u sklopu programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ovaj natječaj vrijedan 38.000.000,00 kuna otvoren je od 13. travnja 2018. do 29. lipnja 2020., a Pozivom će se sufinancirati uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih normi ili tržišno priznatih certifikacijskih shema koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova.

Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga.

Najniži je iznos bespovratnih sredstava 50.000,00 kuna, a najviši 380.000,00 kuna. Svrha je Poziva dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga povećanjem uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 14.svibnja 2018.

Poziv je objavljen u sustavu eFondovi.

Više informacija