Objavljeno: 06. 03. 2020. , Ažurirano: 09. 03. 2020.

U ovome kratkom pregledu dana je usporedba članica EU u uspješnosti provedbe Preporuka (eng. Country-Specific Recommendations – CSRs) koje im Europska komisija daje svake godine u sklopu ciklusa Europskog semestra. Svaka članica dobiva različit broj i opseg Preporuka u skladu s gospodarskom situacijom i stupnjem razvoja, ali kompatibilnih s prioritetima utvrđenim na razini EU. Upravo je sada aktualna ocjena Komisije o izvršenju Preporuka (objavljenih 26. veljače u sklopu dokumenta Country Report za svaku članicu) koje su članice, pa tako i Hrvatska, dobile prošle godine. Europska komisija ocijenila je napredak provedbe svojih Preporuka iz 2019. godine u Hrvatskoj i kod još 14 članica općom ocjenom „Ograničen napredak“. Bitno je naglasiti da je provedba svih 15 potpreporuka za Hrvatsku ocijenjena kao „Ograničen napredak“ (kod 10) ili „Određen napredak“ (kod 5), odnosno da je Europska komisija ocijenila da u svim elementima preporuka koji se ocjenjuju ima napretka, čime je bolja od 17 članica koje bar u jednoj mjeri ne bilježe napredak.

U proteklih šest godina, otkad Hrvatska sudjeluje u ciklusu Europskog semestra, provedba 43% Preporuka ocijenjena je ocjenom „Određeni napredak“, a najmanji je udio (6%) onih koje su ocjenjene kao „Nema napretka“, čime se Hrvatska nalazi otprilike na sredini liste članica iz tzv. Nove Europe prema uspješnosti provedbe Preporuka. Tu dinamiku možemo ocijeniti zadovoljavajućom, posebice imajući u vidu da su sve te države počele s provedbom Europskog semestra nekoliko godina prije Hrvatske. 

Publikaciju Napredak u provedbi preporuka Europske komisije (PDF, 452 kB) možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.