Pri Sektoru za međunarodne poslove i EU u HGK djeluje Odjel za privlačenje investicija čije se aktivnosti i djelatnost odnose na promociju ulagačkih potencijala RH i pružanje informacija potencijalnim ulagačima o konkretnim projektima u RH te na potporu stranim i domaćim ulagačima u identificiranju i provedbi investicijskih projekata.

Jedna od aktivnosti Odjela za privlačenje investicija HGK je i promocija već razrađenih investicijskih projekata (sa što potpunijom projektnom dokumentacijom) putem on-line Kataloga investicijskih projekata koji je i pripremljen s ciljem davanja objedinjenog pregleda i informacija o investicijskim mogućnostima Republike Hrvatske, kako bi se potencijalnim ulagačima olakšao pristup informacijama. Katalog daje pregled brownfield i greenfield projekata u RH za koje se traži investitor / strateški partner ili se nudi neki drugi oblik poslovne suradnje. Projekti se prema unaprijed određenim kriterijima javno objavljuju u  Katalogu.

Ukoliko postoji interes za ovakav oblik promocije u traženju ulagača/ strateškog partnera potrebno je dostaviti Odjelu za privlačenje investicija aktualne informacije o predmetnom projektu. U svrhu olakšanja dostave potrebnih informacija, izrađen je obrazac s osnovnim parametrima koji su potrebni za upis u online Katalog. Obrazac je potrebno dostaviti ispunjen na hrvatskom i engleskom jeziku, u obliku u kojem se može vršiti obrada teksta. Mogu se dostaviti i vizualna obilježja projekta koja bi se moglo objaviti u njegovom prikazu (ukoliko nositelj projekta istima raspolaže).

Na temelju dostavljenih informacija i dokumentacije, procjenjuje se mogućnost objave projekta u Katalogu nakon čega se o navedenome obavještava nositelj projekta.

Osim ovog načina promocije, Odjel za privlačenje investicija organizira i sudjeluje u gospodarskim izaslanstvima i međunarodnim konferencijama u zemlji i inozemstvu pri čemu se drže prezentacije o Hrvatskoj kao privlačnoj destinaciji za ulaganja te promoviraju projekti prema procjeni interesa nositelja projekta i inozemnih sudionika na određenim događanjima. Isto tako se prema individualnom interesu predlažu potencijalnim ulagačima projekti o kojima Odjel ima saznanja.