Objavljeno: 24. 06. 2012. , Ažurirano: 03. 10. 2016.

Bez obzira na političke prilike, državna uređenja, sklonosti i nesklonosti vlasti prema poduzetničkome organiziranju, bez obzira na ratove i razaranja, poduzetnički duh u Zadru razvijao se i održao tijekom stoljeća rabeći pritom sustav organiziranja preko komore radi zaštite i unaprjeđenja svojih interesa. Knjiga daje presjek poglavito gospodarskih prilika u Zadru, strukturu gospodarstva, nositelje aktivnosti, komorsko organiziranje i istaknute ljude koji su nosili gospodarstvo i komoru tijekom posljednjih dvaju stoljeća tijekom kojih se mogu iščitati i opća društvena zbivanja. Poseban naglasak u knjizi dan je rješavanju prometne infrastrukture kao ograničavajućega čimbenika razvoja zadarskoga gospodarstva tijekom stoljeća, a koji je kvalitetno riješen tek za ovih naših dana u Republici Hrvatskoj, nakon Domovinskoga rata. Dan je prikaz gospodarstva i Komore u vrijeme kada je Zadar bio glavni grad Dalmacije za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, kada je bio bogat sadržajima, sa statusom slobodne luke, a ipak samo provincijski grad u Kraljevini Italiji otrgnut od ostatka zemlje; prikazane su gospodarske prilike kada se našao u okviru matice Hrvatske, ali i potpuno razoren do neprepoznatljivosti u 2. svjetskome ratu.Njegovu obnovu i razvoj sadržajnoga gospodarstva tijekom desetljeća opet je zaustavio rat koji se svom razarajućom snagom obrušio na grad i gotovo cijelo zaleđe u novim političkim okolnostima u Republici Hrvatskoj.

Županijska komora Zadar kao sljednica Komore u Zadru s početka 19. stoljeća, danas kao sastavni dio Hrvatske gospodarske komore nastoji obavljanjem svojih zadaća i zastupanjem zajedničkih interesa članica i njihovoj promociji u zemlji i svijetu, na globalnome tržištu dati svoj pečat u razvoju županijskoga i hrvatskoga gospodarstva te društva u cjelini. Objava ove monografije prigoda je i za odavanje počasti i prisjećanje na sve djelatnike Komore u Zadru, članove Komore i istaknute osobe iz gospodarstva, ali i obnašatelje izvršne političke vlasti koji su zajedničkim djelovanjem doprinijeli razvoju gospodarstva Zadra, Zadarske županije i hrvatskoga gospodarstva u cjelini tijekom povijesnoga razdoblja od osnutka Komore u Zadru do danas.