Izvor: EIHP

Online panel: Mogućnosti implementacije vodika i P2G u hrvatsko gospodarstvo


Objavljeno: 11. 03. 2022. , Ažurirano: 14. 03. 2022.


Online panel Mogućnosti implementacije vodika i P2G* u hrvatsko gospodarstvo održat će se u četvrtak, 17. ožujka, od 10 do 12 sati, putem platforme Zoom. Panel organizira Energetski institut Hrvoje Požar u sklopu projekta DanuP-2-Gas, a suorganizator panela je Hrvatska gospodarska komora.

Interreg Danube projekt "Inovativni model za potporu energetskoj sigurnosti i diversifikaciji u dunavskoj regiji kombiniranjem energije iz biomase s viškovima obnovljive energije" (akronim: DanuP-2-Gas; https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas) ima za cilj iskorištavanje potencijala energije biomase u Dunavskoj regiji te iskorištavanje tog potencijala dodavanjem skladištenja energije iz neiskorištenih obnovljivih izvora energije (OIE) (suvišak u proizvodnji). Navedenim konceptom se povezuje elektroenergetski i plinski sustav, na način da se koriste OIE i proizvedena električna energija, sa ciljem proizvodnje plina (biometan), kojega je moguće jednostavnije skladištiti, ali i koristiti u plinskom sustavu.

Na panel se možete prijaviti popunjavanjem online PRIJAVNICE, a više informacija dostupno je putem poveznice

Poziv s programom panela nalazi se u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

*Power-to-gas je tehnologija koja koristi električnu energiju za proizvodnju gorivog plina. Kada se koristi višak energije iz vjetroelektrana, koncept se ponekad naziva windgas.Većina P2G sustava koristi elektrolizu za proizvodnju vodika. Vodik se pak može koristiti izravno ili ga se može pretvoriti u metan ili u ukapljeni naftni plin.