Objavljeno: 09. 07. 2020. , Ažurirano: 09. 07. 2020.

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om omogućilo korištenje povoljnijih sredstava financijskog instrumenta Obrtna sredstva za ruralni razvoj radi ublažavanja krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. Ova sredstva odobrava izravno HBOR kojem je potrebno podnijeti zahtjev za kredit, a prihvatljivi korisnici u okviru ove kreditne linije su i vinari i vinogradari.

Najviši iznos kredita može biti 1,52 milijuna kuna, a krediti se odobravaju bez naknada, uz kamatnu stopu od 0,5 posto godišnje i rokove otplate do 3 ili do 5 godina (ovisno o iznosu kredita). Također, važno je napomenuti da je kao instrument osiguranja kredita predviđena isključivo zadužnica i bjanko zadužnica korisnika kredita te, ovisno o procjeni rizika, zadužnice i bjanko zadužnice povezanih osoba.

Sredstva su namijenjena otklanjanju nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranju tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja). Refinanciranje postojećih kredita nije moguće.

Zahtjevi za kredit zaprimaju se do 31. prosinca 2020. ili do iskorištenja ukupnog iznosa raspoloživih sredstava. 

Cijeli tekst o kreditiranju, popis dokumentacije i obrasci potrebni za obradu kreditnog zahtjeva nalaze se na poveznici.

Vinari i vinogradari veće iznose kredita mogu zatražiti putem HBOR-ova program kreditiranja Obrtna sredstva COVID 19 koji se provodi po modelu podjele rizika između HBOR-a i poslovnih banaka. Ovaj program omogućuje odobrenje kredita za obrtna sredstva uz povoljnije kamatne stope (ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora, moguće je odobrenje kredita uz kamatnu stopu od nula posto godišnje na HBOR-ov udio u kreditu za prve tri godine otplate kredita), ali uz uobičajene instrumente osiguranja kredita. Detaljnije informacije možete pronaći na poveznici.

Osim navedena dva programa kreditiranja, HBOR je dodatno ugovorio i okvirne kredite s osam poslovnih banaka, čime je omogućio odobrenje novih kredita za likvidnost uz kamatnu stopu nižu za 0,75 postotnih bodova od redovne. Najniži iznos kredita za likvidnost odobren putem okvirnih kredita bankama nije ograničen. Zahtjev za kredit može se predati jednoj od sljedećih poslovnih banaka: Addiko Bank d.d,. Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Sberbank d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Za sve detalje i dodatne informacije možete se obratiti e-mailom na: kreditiranje@hbor.hr ili msp-poljoprivreda@hbor.hr.

Skrećemo pozornost kako su vinarima (prerađivačima grožđa) kao jedan od instrumenata osiguranja na raspolaganju i Jamstva HAMAG-BICRO-a za troškove koji su povezani s proizvodnjom vina, uključujući i otkup grožđa, do najvišeg iznosa jamstva od 1 mil. eura, odnosno do 80 posto glavnice iznosa kredita.

Pregled osnovnih informacija Program kreditiranja Obrtna sredstva za ruralni razvoj možete pronaći u pratećim dokumentima.