Objavljeno: 08. 01. 2021. , Ažurirano: 10. 01. 2021.

Hrvatska gospodarska komora smatra da bi ukupna visina dodatnog administrativnog i financijskog opterećenja koje bi se usvajanjem ovog Prijedloga uredbe stavilo na gospodarstvo, bila nerazmjerna eventualnoj koristi. Izrada izvješća, kako je predloženo u članku 7., iziskivala bi dodatne financijske i administrativne obveze za poduzetnike, a naročito za računovodstveno-knjigovodstvenu struku kojoj je opterećenje ionako povećano s obzirom na mjere za ublažavanje posljedica krize.

Usvajanjem Prijedloga uredbe, uz obrasce PDV, URA, ZP, PDV-S, PPO, kvartalni financijski izvještaj koji moraju biti predani do 20. travnja, te GFI-POD, PD, PD-IPO, TZ, Šume, OPZ-STAT, koji moraju biti predani do 30. travnja, poduzetnici bi morali predati i novi dodatni obrazac, što znači da trebaju predati ukupno 12 obrazaca u roku od 10 dana.

S obzirom na činjenicu da se radi o istim podacima u neznatno izmijenjenom obliku, koje poduzetnici moraju dostaviti na više adresa, smatramo da bi se ovo pitanje trebalo riješiti digitalnim povezivanjem nadležnih institucija.

Udruženje računovođa HGK također ističe i da računovodstvena struka, preuzimanjem na sebe većine administrativnih obveza svojih klijenata, solidarno sa svim drugim poduzetnicima, sudjeluje u prevladavanju ove krize izazvane pandemijom Covid-19, a uvođenje ovakve obveze predstavljalo bi najveće opterećenje upravo toj struci.

Zbog svega gore rečenoga, smatramo da bi Prijedlog uredbe trebao biti povučen iz procedure ili podredno predlažemo brisati članak 7.