Objavljeno: 25. 03. 2020. , Ažurirano: 25. 03. 2020.

Ministarstvo poljoprivrede predlaže set idućih mjera (11):

 • Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva

Slijedom izmjena Uredbe 1303/2013 u okviru Coronavirus Response Investment Initiative mijenjaju se odredbe u vezi s financijskim instrumentima, koje su primjenjive i na EAFRD, bez obzira na to što taj fond nije dio ove inicijative. Prema tome, uspostavit će se financijski instrument za obrtna sredstva, općih značajki sličnih ESIF Mikro zajmovima za obrtna sredstva.

 • Predlaganje novog programa državnih i de minimis potpora zbog ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova

Cilj je programa ublažavanje posljedica i pružanje pomoći poslovnim subjektima zbog usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, pri izvozu proizvoda na zajedničko tržište Europske unije.

 • Primjena dodatnog mehanizma fleksibilnosti između fondova za povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (tov junadi, krave u proizvodnji mlijeka, ovce i koze, voće i povrće, šećerna repa, krmno proteinsko bilje, krave dojilje)

Kako bi se osigurala likvidnost u sektoru poljoprivrede, zatražit će se EK mogućnost prenamjene sredstava osiguranih u EAFRD u iznosu od 100 milijuna kuna za dodatnu potporu dohotku posebno osjetljivim sektorima (tov junadi, krave u proizvodnji mlijeka, ovce i koze, voće i povrće, šećerna repa, krmno proteinsko bilje, krave dojilje) u okviru proizvodno vezanih potpora ili primjenom posebnih interventnih mjera u navedenim sektorima. Također, radi ublažavanja posljedica smanjene likvidnosti sektora i osiguranja pokrića gubitka u poslovanju dok se stanje na tržištu ne stabilizira, tražit će se od EK mogućnost osiguranja isplate većeg iznosa avansa za izravna plaćanja za 2020. godinu u razdoblju 16. 10. – 30. 11. 2020. (više od 50% alokacije za izravna plaćanja) nakon završetka administrativnih kontrola, a prije obavljenih kontrola na terenu.

 • Financiranje privremene obustave ribolova uz prethodno odobrenje Europske komisije

U situaciji u kojoj je dostupnost tržišta (Italija) svježom ribom na kojem se postižu kudikamo najbolje cijene proizvoda ribarstva ograničena, financijska kompenzacija za mirovanje flote dok se situacija ne stabilizira bi sasvim sigurno spriječila flotu da svoje financijske gubitke pokuša nadomjestiti povećanim količinama plasmanom putem slabije plaćenih tržišnih kanala, čime bi se istovremeno omogućilo unapređenje i brži oporavak resursa. Ovom mjerom bio bi obuhvaćen kočarski i plivaričarski ribolov, što čini gotovo 90 posto sektora ribolova.

 • Povećanje sredstva za de minimis potpore za sektor ribolova i akvakulture

Republika Hrvatska u skladu s odredbama Uredbi i Smjernica EK provodi državne potpore, među ostalim, i potpore male vrijednosti (de minimis potpore). Kako bi se ublažili gospodarski gubici uzrokovani ovom krizom, Pravilnikom o provedbi potpore male vrijednosti povećat će se iznos po korisniku tako da se poveća izračun potpore, naročito u vezi s malim priobalnim ribolovom.

 • Financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije

Osim plasmana ribe na tržištu, jedan je od znavažnijih problema sama ambalaža. Na ovaj način bi se djelomično pokrili povećani troškovi ambalaže te tako osigurala i nesmetana opskrba. Navedeno financiranje provelo bi se mjerom IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“.

 • Odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Ovom mjerom financijskog rasterećenja poljoprivrednika predlaže se odgoda plaćanja zakupnine odnosno naknade za 2020. zakupcima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za tri mjeseca od dana ugovorenog dospijeća.

 • Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja te investicijskih projekata iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina

Za sve korisnike investicijskih mjera PRR-a te investicijske projekte iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, omogućuje se odgoda rokova svih ugovorom preuzetih obveza za 90 dana, u skladu s identičnim mjerama u ostalim EU fondovima / operativnim programima.

 • Odgoda plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u ribarstvu

Jedna je od mjera za rasterećenje sektora ribarstva i marikulture i privremeno oslobađanje plaćanja naknada za postojeće pristojbe, naknade i ostala davanja, čiji su vlasnici plovila i vlasnici uzgajališta morske ribe i školjkaša obveznici, kao što su troškovi priveza, troškovi tehničkih pregleda te troškovi koncesija uzgajivača u marikulturi.

 • Odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja

Ovom mjerom nastoji se ugovoriti dulji rok ispunjenja novčane obveze, u poslovnoj transakciji plaćanja robe, drvnih sortimenata definiranih godišnjim ugovorima za kupoprodaju trupaca i prostornog drva za 2020. godinu. Rok ispunjenja novčane obveze za isporuku robe može se produljiti sa 60 dana do 100 dana od dana izdavanja računa, ne narušavajući likvidnost i solventnost društva, a opravdano posebnim okolnostima.

 • Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza vezanih uz de minimis potpore 2019. – prerada drva i proizvodnja namještaja

Na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u 2019. godini, potpora male vrijednosti odobrena je za 73 gospodarstvenika. Ugovorom o korištenju bespovratnih sredstava utvrđena je obveza pravdanja namjenskog korištenja bespovratnih sredstava potpore odnosno realizacija investicijskih ulaganja u obliku proširenja tehnoloških i proizvodnih kapaciteta zaključno do 30. travnja ove godine. Zbog nemogućnosti dobave tehnologije i ograničenja pružanja usluga izvođača radova, predlaže se produljenje roka do 31. prosinca 2020.