Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u Rijeci podržao ribare

Vrijeme održavanja: 10.03.2017.
Sastanak predstavnika Cehova ribara sjevernojadranskih županija s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem

U organizaciji Ceha za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore, u HGKŽupanijskoj komori Rijeka 10. ožujka u 10 sati i 30 minuta održan je sastanak predstavnika Cehova ribara sjevernojadranskih županija (Istarske županije, Ličko-senjske i  Primorsko-goranske županije), s ministrom poljoprivrede Republike Hrvatske Tomislavom Tolušićem. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik ministra poljoprivrede Ante Mišura, voditeljica službe za EU fondove u Ministartvu poljoprivrede Irena Jahutka te načelnik ribarske inspekcije Mario Rogušić. Domaćin sastanka bila je Obrtička komora Primorsko-goranske županije.

Teme sastanka su bile mali plivaričarski alati, plivaričarski ribolov, kočarski ribolov, a bilo je govora i o aktualnoj ribarskoj problematici.

Sastanak je otvorio predsjednik Ceha ribara Obrtničke komore Primorsko-goranske županije Stjepan Nedoklan, zahvalivši ministru Tolušiću na dolasku, nakon čega su se skupu obratili i predsjednik Obrtničke komore Primorsko-goranske županije Dalibor Kratohvil te predsjednik HGK – ŽK Rijeka Vidoje Vujić. Predsjednik Vujić istaknuo je da pri HGK – ŽK Rijeka djeluje Strukovna skupina ribarstva, akvakulture i prerade ribe koja se također aktivno bavi problematikom današnjeg sastanka.

Ministar Tolušić izrazio je zadovoljstvo svojim dolaskom u Primorsko-goransku županiju i naglasio da ribari mogu očekivati punu potporu u rješavanju problema. Tako se očekuje rješenje povrata trošarina za gorivo, rješenje problema nelegalne prodaje ribe, problema kvota, zabrane ulova sitne ribe, zaštite profesionalnih ribara s malim alatima spram nelegalnih ribara, bolji nadzor nad aktivnostima malih sportskih ribolovaca, nalaženje rješenja za privez brodova domicilnih ribara u mjesnim lučicama i sl.

Načelno je spomenut i Plan za Jadran Europske komisije koji je u pripremi, kojim bi se uredio novi način uzorkovanja i bolja pokrivenost ribolovnih zona.

Sastanku je prisutvovalo četrdesetak predstavnika ribara, uključujući i predstavnike triju tvrtki članica Strukovne skupine ribarstva, akvakulture i prerade ribe HGK – Županijske komore Rijeka; Petar Pan  d. o. o., Ugor d. o. o., Sipar d. o. o. i Ribarske zadruge Liburnija.

Organizatori

Hrvatska