Predavanje o primjeni Ovršnog zakona, elektroničkoj dražbi nekretnina i ulozi Fine u provedbi ovrha

Vrijeme održavanja: 14.06.2017.   /   Rok prijave: 12.06.2017.

Županijska komora Rijeka u suradnji s Finom organizirala je za gospodarstvenike, odvjetnike i stečajne upravitelje predavanje o primjeni Ovršnog zakona, o ulozi Fine u provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima i o načinu provedbe elektroničke dražbe za prodaju pokretnina i nekretnina u Fininoj organizaciji.

Uvodno je Nikola Musulin iz Županijske komore Rijeka sudionike obavijestio da je na razini Hrvatske ukupno 28.209 tvtki i obrta blokirano (stanje od 30. travnja 2017.) u ovršnim postupcima putem kojih ovrhovoditelji potražuju 16,7 milijardi kuna. U Primorsko-goranskoj županiji blokirano je 2025 tvrtki, a potraživani iznos je 854 milijuna kuna. Prerađivačka industrija, trgovina, djelatnost smještaja i prometa nekretninama te građevinarstvo duguju 75% ukupnoga ovršnog iznosa ili čak 11,8 milijardi kuna.

Visina ukupnih neizvršenih plaćanja tvrtki (16,7 milijardi kuna) i građana (42 milijarde kuna) iznosi velikih 58,7 milijardi kuna, što predstavlja 20% iznosa BDP-a Hrvatske u 2016. godini.

Finina predavačica Nikolina Milardović održala je prezentaciju Primjena Ovršnog zakona i uloga Fine u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, predstečajne nagodbe, a Ana-Marija Mlinarić, također iz Fine, govorila je o Provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama – Elektronična javna dražba.

"U ovršnom postupku ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu. Provedba Zakona o prrovedbi ovrhe na novčanim sredstvima predstavlja iznimno važan i sveobuhvatan projekt koji je izmijenio dotadašnji način provođenja ovrhe, a kojemu su glavni ciljevi uređenje odnosa između dužnika i vjerovnika i povećanje učinkovitosti naplate potraživanja. Prednosti ovog sustava provođenja ovrhe na novčanim sredstvima jesu povećanje pravne sigurnosti, usklađivanje propisa Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije i uređenih financijskih tržišta, brža naplata potraživanja, dostava osnova za plaćanje na jedno mjesto te postojanje jedinstvene baze podataka o otvorenim računima i o drugim novčanim sredstvima koje poslovni subjekti i građani imaju u bankama, stambenim štedionicama i kreditnim unijama", obrazložila je Nikolina Milardović.

"Servis e-Dražba, koji je nova Finina usluga uz upotrebu Fininih digitalnih certifikata, korisnicima omogućuje sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku. Registrirani sudionici e-Dražbe ponude daju elektroničkim putem radnim i neradnim danima od 0 do 24 sata, dok se u Fininim poslovnim jedinicama ponuda daje isključivo u radnom vremenu poslovne jedinice. Također, postupak prodaje putem Fine omogućava anonimnost samim ponuditeljima, koji se nadmeću pod identifikatorom koji Fina dodjeljuje i dostavlja ponuditelju / opunomoćeniku / zakonskom zastupniku nakon uplate jamčevine, a prilikom prve prijave za sudjelovanje u svakoj pojedinačnoj elektroničkoj javnoj dražbi", napomenula je Ana-Marija Mlinarić.

Predavanjima su prisustvovala 32 sudionika od čega 17 odvjetnika, jedan stečajni upravitelj, jedan javni bilježnik i sedam predstavnika tvrtki s područja Primorsko-goranske županije.

Kontakti

  • Nikola Musulin Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 155 Email: nmusulin@hgk.hr