Objavljeno: 22. 05. 2020. , Ažurirano: 22. 05. 2020.

Danas, 22. svibnja, obilježava se Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Ove se godine Međunarodni dan bioraznolikosti obilježava pod sloganom Naša rješenja su u prirodi. Tim se sloganom naglašava važnost zajedničkog djelovanja u izgradnji budućnosti koja je u skladu s prirodom. 

Republika Hrvatska se smatra jednom od najbogatijih zemalja Europe kada je riječ o bioraznolikosti. Uzrok je tome specifičan geografski položaj Hrvatske na razmeđi triju biogeografskih regija, a svaku karakteriziraju osobiti ekološki, klimatski i geomorfološki uvjeti.

Europska komisija je 20. svibnja predstavila Strategiju EU-a za bioraznolikost do 2030. godine – Vraćanje prirode u naše živote, koja je jedan od ključnih elemenata Europskog zelenog plana, nove europske strategije za postizanje održivosti europskoga gospodarstva.

Bioraznolikost je nužna za život. Bioraznolikost i ekosustavi osiguravaju hranu, zdravlje i lijekove, materijale, rekreaciju i dobrobit. Čak polovina globalnog bruto društvenog proizvoda, odnosno 40 bilijuna eura, ovisi o prirodi.

Gubitak bioraznolikosti izravno je povezan i s klimatskom krizom. Obnova šuma, tla i močvara te stvaranje zelenih površina u gradovima preduvjet su za postizanje ciljeva povezanih s ublažavanjem posljedica klimatskih promjena do 2030. godine.

Novom Strategijom EU-a za bioraznolikost uspostavit će se zaštićena područja na najmanje 30 posto europskog kopna i 30 posto europskih mora; obnovit će se narušeni kopneni i morski ekosustavi u cijeloj Europi, a predviđena su i financijska sredstva od 20 milijardi eura godišnje za bioraznolikost iz različitih izvora, među ostalim, iz sredstava EU-a te nacionalnih i privatnih sredstava. Pitanja o prirodnom kapitalu i bioraznolikosti uključit će se u poslovnu praksu.

EU će preuzeti vodeću ulogu u svijetu u rješavanju svjetske krize bioraznolikosti. To je obveza EU-a za Konferenciju stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti 2021.

Dodatne informacije i prateće dokumente možete pronaći na internetskoj stranici Europske komisije.