Objavljeno: 17. 12. 2019. , Ažurirano: 18. 12. 2019.

Završna konferencija projekta Greenomed, Interreg MED održana je 5. prosinca u neboderu Pirelli, danas sjedištu regije Lombardija, u Milanu. Konferencija je u prvome redu bila namijenjena donositeljima politika iz Lombardije, Katalonije, regija Auvergne-Rhône-Alpes, Marche i Središnje Makedonije u Grčkoj, Slovenije i Hrvatske te zainteresiranim predstavnicima iz drugih MED regija. Uz projektni tim Županijske komore Varaždin, na završnoj je konferenciji sudjelovao i predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, koje je i pridruženi partner u ovom projektu.

U prijepodnevnom dijelu predstavljena je inicijativa Vanguard koja stoji u pozadini projekta Greenomed. Inicijativa Vanguard nastala je na poticaj industrijski najrazvijenijih regija u Europi 2013. godine i u radu blisko surađuje s Europskom komisijom i drugim EU institucijama radi stvaranja međuregionalnih mreža u EU prioritetnim područjima strategija pametnih specijalizacija. Inicijativa Vanguard tematski se sastoji od pet pilota (ESM – Učinkovita i održiva proizvodnja, 3D print, Energija, Bioekonomija i Novi nanoproizvodi), a dosad joj je pristupilo 35  EU regija i država.

Na konferenciji je predstavljen projekt Greenomed kao projekt testiranja metodologije Vanguard koji prati rad pilota ESM –Učinkovita i održiva proizvodnja. Metodologija razvijena u ovom projektu testirana je u nečlanicama inicijative Vanguard, među ostalim, i u Hrvatskoj. Predstavljeni su rezultati u smislu postignute mobilizacije regionalnih sudionika, identifikaciji prioriteta na temelju pametne specijalizacije, stvaranje regionalnih radnih grupa, internacionalizacije radnih grupa te konačni projekti predloženi za buduća pilot-postrojenja. Ovaj projekt potiče tvrtke da koriste inovativne tehnologije i poslovne modele koji podržavaju održivu proizvodnju i „zeleni“ razvoj. Takav je način poslovanja za tvrtke, osobito male tvrtke, velik izazov zbog uvođenja proizvodnih tehnoloških inovacija, ali i procjena benefita koje takve promjene unose u poslovanje. Vanguard međuregionalne mreže i EU inovacijski lanci mogu pomoći tvrtkama da pronađu i prihvate nove tehnologije, a mreža pilot-postrojenja koja se širi implementacijom transnacionalnih projekata kao što je Greenomed, omogućuje da tvrtke testiraju i uvedu nove tehnologije u proizvodnju te smanje poslovne rizike.

U drugom dijelu konferencije identificirani su izazovi i problemi s kojima su suočene zainteresirane strane i moguća podrška koju mogu pružiti donositelji odluka, razmijenjena su iskustava uspješne međuregionalne suradnje kako bi se podržao inovacijski potencijal te su postavljeni okviri za podršku kapitalizaciji postignutih rezultata unutar projekta.

U sklopu ovog projekta Županijska komora Varaždin i Zavod za inženjerstvo okoliša Geotehničkog fakulteta pokrenuli su Living Lab koji razvija nove poslovne modele i tehnologije kružnoga gospodarstva za proizvodne tvrtke kako bi se potaknula konkurentnost, održivi gospodarski rast i stvorila dugoročno održiva nova radna mjesta.

Pics 2.jpg