Vrijeme održavanja: 14.06.2016.

Objavljeno: 14. 06. 2016. , Ažurirano: 14. 07. 2016.

ŽK Otočac predstavila je 14. lipnja gospodarstvenicima Ličko-senjske županije online Katalog hrvatskih proizvoda – novu uslugu Hrvatske gospodarske komore, putem koje ova institucija nastoji članicama omogućiti učinkovitije sudjelovanje u postupcima javne nabave, s ciljem lakšeg povezivanja zainteresiranih strana, ali i samih proizvođača. Okupljenim gospodarstvenicima Katalog je predstavila Tajana Kesić Šapić, direktorica Sektora za industriju i IT pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, ističući da će u njemu biti zastupljeni provjereni hrvatski proizvodi i da bi trebao postati alat za povećanje udjela hrvatskih proizvoda u postupcima javne nabave.

Katalog hrvatskih proizvoda u online obliku trebao bi omogućiti bolje povezivanje budućih naručitelja s hrvatskim proizvođačima u sustavu javne nabave, ali i učinkovitiju suradnju između proizvodnih i uslužnih tvrtki. Cilj je ujedno povećavanje udjela hrvatskih proizvoda u postupcima javne nabave, posebice udjela malih i srednjih tvrtki, uz poštovanje načela slobode kretanja roba i usluga. Javna nabava u Hrvatskoj nije zanemariva stavka; to je godišnje više od 40 milijardi kuna. Nažalost praksa je pokazala da u brojnima postupcima javne nabave hrvatski proizvođači budu na perfidan način isključeni, sve u korist stranih proizvođača. To nanosi nemjerljivu štetu hrvatskom gospodarstvu, naravno slabijem rastu BDP-a, zapošljavanju, kupovnoj moći i dr. Upravo se HGK sustavom javne nabave pokušava izboriti u interesu domaćih proizvođača za korektnije odnose i bolju poziciju. Europsko je tržište otvoreno, ali članice Europske unije itekako nalaze načina da zaštite svoje proizvođače nauštrb inozemnih.

Prema iznesenom objašnjenju, osnovna je namjena Kataloga prikupljanje informacija o hrvatskim proizvodima i uslugama, u skladu sa zakonskom regulativom, odnosno prema kriterijima o nepreferencijalnom podrijetlu proizvoda iz Republike Hrvatske. Nakon što proizvođač unese podatke o hrvatskom proizvodu, Hrvatska gospodarska komora mora provesti postupak validacije (provjere), pa ako proizvod ne zadovolji propisane kriterije, ima pravo proizvođaču uskratiti objavu ili proizvod brisati iz Kataloga.

Povjerenica za kvalitetu u ŽK Otočac, Frana Lokas Mudrovčić, predstavila je nazočnima kako steći pravo uporabe znakova kvalitete – Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko, kao znakove jamstva dobroga, kvalitetnog proizvoda. Pravo uporabe znakova kvalitete dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu, najmanje kao proizvodi ili usluge na razini Hrvatske kvalitete, a proizvedeni su na području Republike Hrvatske ili su nastali/e kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.