Kvaliteta kredita u djelatnosti turizma

U Hrvatskoj se vrijednost djelomično naplativih i potpuno nenaplativih kredita značajno povećala u portfeljima banaka tijekom kriznih godina. Najveći dio djelomično naplativih i potpuno nenaplativih kredita generirao se u kreditnom portfelju gospodarskih subjekata. Pritom je uočljiva razlika u kvaliteti kreditnog portfelja pojedinih djelatnosti, te su neke, poput građevinarstva ili s njime povezane djelatnosti poslovanja nekretninama, postale rizičnije od drugih.

Korporativni klijenti banaka iz djelatnosti turizma trenutno su, prema vrijednosti plasiranih kredita, treći najvažniji komitenti banaka, nakon prerađivačke industrije i trgovine. Pritom je kvaliteta njihova kreditnog portfelja znatno bolja nego u spomenuta dva sektora, štoviše, najbolja je među svim djelatnostima. Kvalitetniji klijenti iz ove djelatnosti mogu se povezati s činjenicom da su tvrtke iz djelatnosti turizma preživjele krizne godine znatno bezbolnije od većine djelatnosti, što im je omogućilo rast i kvalitetniji bonitet.

 

Kvaliteta kredita u djelatnosti turizma (.pdf)