Objavljeno: 25. 11. 2019. , Ažurirano: 25. 11. 2019.

Koprivničko-križevačka županija objavila je Javni natječaj za poduzetničke kredite po Programu Kreditom do uspjeha 2014., Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti.

Na natječaj se mogu prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici koji ulažu na područje Koprivničko-križevačke županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

Kamata na poduzetničke kredite subvencionirat će se s tri postotna poena, a poduzetnicama s četiri postotna poena.

Najniži iznos kredita može biti 100 000 kuna a  najviši  5 000 000 kuna.

Rok otplate kredita je do deset godina uz poček do dvije godine.

Subvencionirani poduzetnički krediti moći će se realizirati isključivo kod sljedećih banaka: Addiko Bank d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Podravska banke d.d., Privredna banke Zagreb d.d., Raiffeisenbank d.d., Slatinska banke d.d., i Zagrebačka banke d.d..

Tekst Javnog natječaja i pripadajuću dokumentaciju  (Zahtjev za kredit, Izjavu o povezanim osobama i Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti) možete preuzeti ovdje.