Vrijeme održavanja: 19.12.2016.

Objavljeno: 12. 12. 2016. , Ažurirano: 20. 12. 2016.

Na temelju članka 47. Statuta Hrvatske gospodarske komore, proveden je postupak izbora Gospodarskog vijeća Županijske komore Slavonski Brod koje je 19. prosinca održalo konstituirajuću sjednicu.

slika gvžksb prosinac 2016 clanovi.jpg

Gospodarsko vijeće ŽK Slavonski Brod u mandatu 2016. - 2020. g. čine:

 1. Đuro Đaković Stan d. o. o., Ivan Bogović
 2. Bilfinger Đuro Đaković Montaža d. o. o., Drago Čugura
 3. Brodska Posavina d. d., Krešimir Bogunović,
 4. Clarum d. o. o., Drago Šimić
 5. Transport inženjering d. o. o., Ivo Knežević
 6. Kožul d. o. o., Ivica Kožul
 7. Slavonsko zrno d. o. o., Manda Novoselac
 8. Hlad d. o. o., Ruža Rončević
 9. Industrijski park Nova Gradiška d. o. o., Bernard Kurjaković
 10. Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d. o. o., Ivica Marić
 11. Vindon d. o. o., Anita Stanić
 12. Centar za tehnološki razvoj d. o. o., Damir Mirković
 13. Slavonija DI d. o. o., Martina Ravlić Janković

Za predsjednika Gospodarskog vijeća izabran je predsjednik uprave Đuro Đaković Montaža Drago Čugura, a za zamjenika predsjednika prokurist tvrtke Claruma Drago Šimić.

Na sjednici su usvojeni Poslovnik o radu Gospodarskog vijeća te plan rada ŽK Slavonski Brod za 2017. godinu.

gvžksb prosinac 2015 clanovi 2.jpg