Objavljeno: 19. 02. 2019. , Ažurirano: 19. 02. 2019.

U ovoj analizi obradili smo podatke koji, između ostaloga, prikazuju gospodarsku aktivnost Češke, strukturu njenoga gospodarstva kao i konkurentnost te zemlje. Pored toga usporedili smo niz spomenutih podataka sa Hrvatskom. Struktura bruto dodane vrijednosti pokazuje da industrija u češkom gospodarstvu ima znatno veći udio od grupe uslužnih djelatnosti koje se odnose na trgovinu, prijevoz i turizam, dok je u hrvatskom gospodarstvu značaj industrije manji. Unutar češke industrije ističe se automobilska industrija koja ima najveći udio bruto dodane vrijednosti u gospodarstvu među svim zemljama EU.

U Češkoj su, prema Indeksu globalne konkurentnosti za 2017./18., najbolje ocijenjena područja konkurentnosti bila Makroekonomsko okruženje, Zdravlje i osnovno obrazovanje te Razvoj financijskoga tržišta, a najlošije Infrastruktura i Veličina tržišta. Češka je u gotovo svim stupovima konkurentnosti bila bolja od Hrvatske, osim u Infrastrukturi (Hrvatska je bolja za jedno mjesto).

Prema pokazateljima lakoće poslovanja, područja u kojima Češka ima veliku prednost u odnosu na Hrvatsku su Dobivanje električne energije, Rješavanje problema insolventnosti i Plaćanje poreza. Područja u kojima je Hrvatska bolja u odnosu na Češku jesu Izvršenje ugovora i Zaštita manjinskih ulagača. Što se tiče segmenta prekogranične trgovine, Češka i Hrvatska dijele isto mjesto.

 

Analizu Konkurentnost zemalja istočne i srednje Europe: osvrt na Češku (.pdf) možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.