Vrijeme održavanja: 24.10.2019.

Objavljeno: 15. 10. 2019. , Ažurirano: 24. 10. 2019.

U srpnju 2019. ministar financija i guverner Hrvatske narodne banke uputili su nadležnim tijelima Europske unije pismo namjere za ulazak u tečajni mehanizam ERM II, čime je napravljen važan korak u smjeru uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

„Uvođenje eura Hrvatskoj će donijeti znatne i trajne koristi, uz pretežno male i jednokratne troškove. Koristi su prije svega u uklanjanju valutnog rizika, smanjenju kamatnih stopa, poticaju međunarodnih razmjena i ulaganja, nižim transakcijski troškovi. Naravno, ono čega se svi boje je rizik rasta razine cijena prilikom konverzije te rizik prekomjernog priljeva kapitala i rasta neravnoteže i sami troškovi konverzije. Istodobno se većina troškova uvođenja eura odnosi na institucionalne troškove, dok bi najveći troškovi za gospodarstvo trebali biti oni koji se odnose na prilagodbe u gotovinskom poslovanju i platnom prometu, odnosno na pravne, računovodstvene i informatičke pripreme za uvođenje eura“, izjavio je Vedran Šošić, glavni ekonomist Hrvatske narodne banke u svome izlaganju na predavanju organiziranom u HGK-Komori Zagreb.

Inače, predavanje „Strategija uvođenja eura“ je organizirano u okviru sjednice Gospodarskog vijeća uz suradnju HNB-a i HGK-Komore Zagreb. Cilj predavanja je bio detaljnije upoznati poduzetnike s ekonomskim koristima i troškovima uvođenja eura, objasniti sam postupak uvođenja eura te potrebne aktivnosti, uključujući ekonomsku politiku Vlade RH i HNB-a u razdoblju pripreme i nakon uvođenja eura.
Članicama je potvrđeno i kako već danas Hrvatska de facto zadovoljava sve kriterije za uvođenje eura. Formalno ne ispunjava jedino kriterij stabilnosti tečaja jer Hrvatska još ne sudjeluje u tečajnom mehanizmu ERM II. Nakon uvođenja eura, HNB će aktivno sudjelovati u oblikovanju i provedbi monetarne politike ESB-a te će zadržati punu autonomiju u domeni makroprudencijalne politike i u drugim važnim područjima, pojasnio je Michael Faulend, viceguverner HNB-a koji je sudjelovao u samoj raspravi.

Prema zadnjem ispitivanju javnog mišljenja 60% građana očekuje uvođenje eura u sljedećih 5 godina, a 80% građana drži da će euro biti uveden u sljedećih 10 godina. U ovome trenutku više od 58 posto građana smatra kako se euro treba uvesti.