Vrijeme održavanja: 06.12.2019.

Objavljeno: 04. 12. 2019. , Ažurirano: 04. 12. 2019.

Sastanak Turističkog vijeća Turističke zajednice Istarske županije održat će se u petak, 6. prosinca u 13 sati, u ŽK Pula, na adresi Carrarina 5. U radu Turističkog vijeća sudjeluje i predsjednica HGK - Županijske komore Pula.

Među ostalim, na sjednici će se raspravljati o:

  • Usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZIŽ za prvo polugodište ove godine
  • Prijedlogu izmjena Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu – Rebalans financijskog plana te davanju suglasnosti na njega
  • Prijedlogu Programa rada i financijskog plana TZ Istarske županije za 2020. godinu;
  • Odluci o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijava na natječaj 'Zlatna koza – Capra d'oro' za 2019. godinu.