Objavljeno: 28. 04. 2020. , Ažurirano: 28. 04. 2020.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je konzervatorske upute za sanaciju dimnjaka oštećenih u potresu na zgradama unutar povijesne urbane cjeline Grada Zagreba. Uputa se odnosi na konzervatorske mjere koje se primjenjuju pri sanaciji srušenih i oštećenih dimnjaka koje ne isključuju propise za dimnjačke instalacije koji su na snazi.

Najučestalija je posljedica djelovanja potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb i okolicu masovno urušavanje ili oštećenje dimnjaka, pri čemu je urušavanje dimnjaka prouzročilo dodatne štete na pokrovu, krovištima i međukatnim konstrukcijama gornjih katova zgrada. Stanje brojnih, teže oštećenih zidanih dimnjaka zahtijeva njihovo žurno uklanjanje iz sigurnosnih razloga, što se provodi od prvih dana nakon potresa. Osim sigurnosnog uklanjanja oštećenih dimnjaka, prioritetna je žurna uspostava sustava grijanja i opskrbe stanova toplom vodom, što je povezano s izvedbom tehničkih rješenja dimnjaka, uglavnom za korištenje plina kao glavnog energenta na području grada Zagreba.

Osim nužnosti dobrog funkcioniranja i sigurnosti sustava, s konzervatorskog je gledišta važno oblikovno usklađivanje obnovljenih dimnjaka zbog njihove vidljivosti u pogledu na krovove povijesne urbane cjeline Zagreba, osobito u vizualnom doživljaju grada. Uputa se odnosi na:

1. Uspostavu zamjenskih dimnjačkih sustava

2. Sanaciju postojećih zidanih dimnjaka

3. Rekonstrukciju srušenih zidanih dimnjaka

4. Izgradnju novih dimnjaka

5. Dimnjake izvan funkcije

Za sve zahvate u vezi s dimnjacima, kojima se ne mijenja izgled dimnjaka u odnosu na prethodno stanje i/ili koji predstavljaju privremeno tehničko rješenje kako bi se uspostavio sustav grijanja, nije potrebna suglasnost Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu. U slučaju izgradnje novih dimnjaka iz točke 4. Upute koji predstavljaju trajno rješenje na zgradama koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra (popis u privitku), potrebno se javiti nadležnom Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu, u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Više informacija na: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24419