Gospodarski profil

HGK-Komora Zagreb ima oko 45 tisuća članica, a svojom djelatnošću obuhvaća gospodarstvo dviju susjednih županija – Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, smještenih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pri čemu Grad Zagreb zauzima površinu od 641 km2 s ukupno 802.338 stanovnika, dok se Zagrebačka županija proteže na 3.060 km2 površine na kojoj živi 314.549 stanovnika. Zajedno te dvije županije čine šire metropolsko područje odnosno regiju s oko 1.116.887 stanovnika (26,76% od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske) sa snažnim primarnim i sekundarnim sektorom gospodarstva, financijskim kapacitetima i razvijenom poduzetničkom infrastrukturom.
Prema podacima iz 2016.g. na području Komore Zagreb ostvaruje se 39% hrvatskog bruto domaćeg proizvoda, s udjelom Grada Zagreba od 33,3% i Zagrebačke županije od 5,8%. To je područje na kojem je koncentrirano oko 40% registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) u Hrvatskoj odnosno 41,3% aktivnih trgovačkih društava (Grad Zagreb 34,7%; Zagrebačka županija 6,5%) te 17,8% obrta i slobodnih zanimanja.
O opsegu poslovnih aktivnosti govori i zajednički udio tih dviju županija od 57,58% u ukupnom prihodu hrvatskoga poduzetništva u 2016.g., od čega se 50,79% odnosi na Grad Zagreb, a 6,79% na Zagrebačku županiju. Visoku koncentraciju ukupnih poslovnih aktivnosti vezanih uz područje tih dviju županija čije gospodarstvo pokriva Komora Zagreb, potvrđuju i sljedeći pokazatelji:
• 39,6% svih hrvatskih poduzetnika (33,3% Grad Zagreb i 6,29% Zagrebačka županija);
• 44,04% ukupno zaposlenih u poduzetništvu Hrvatske;
• 57,65% ukupno ostvarene dobiti poduzetnika Hrvatske;
• 51,6% ukupnih investicija.
Od ukupnog broja zaposlenih u poduzetništvu na području Komore Zagreb, 37% njih radi u trgovini, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu, u kojima se ostvaruje i 36,9% ukupnoga prihoda poduzetništva Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Gleda li se struktura ukupnoga prihoda Hrvatske prema djelatnostima, na području Komore Zagreb ostvaruje se 23,1% prihoda hrvatske trgovine, 10,5% ukupnih prihoda hrvatske prerađivačke industrije te 4,5% ukupnih prihoda hrvatske opskrbe električnom energijom, plinom i dr. Komora Zagreb je kroz svoje aktivnosti koncentrirana na razvojne prioritete i unapređenje tih djelatnosti, ali i gospodarstva u cjelini, stavljajući naglasak na optimalan odnos između proizvodnog i uslužnog sektora, poticanje svih oblika poduzetništva, investicija, izvoza, te na efikasno korištenje domaćih resursa kao preduvjeta bržeg zapošljavanja. Njezin rad se u tom pogledu temelji na partnerstvu sa članicama te lokalnom i državnom administracijom, a otvorena je za sve inicijative koje će pridonijeti da bude kvalitetan partner i potpora gospodarstvu. Detaljan prikaz gospodarskih pokazatelja dostupan je ovdje.

Contacts

  • Komora Zagreb Adresa: Draškovićeva 45 10 000 Zagreb Email: hgkzg@hgk.hr Tel: +385 1 460 6777 Fax: +385 1 460 6813 Fax 1: +385 1 460 6803 predsjednik: dr. sc. Zlatan Fröhlich direktorica: Suzana Drapić
  • Komora Zagreb Tel: +385 1 460 6777 Email: hgkzg@hgk.hr