Objavljeno: 27. 10. 2016. , Ažurirano: 18. 02. 2020.

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović komentirao je danas objavljeni prijedlog porezne reforme:

Iz predstavljenog je vidljivo da se reformi pristupilo ozbiljno. Ona je cjelovita i slojevita, ali i odgovorna u segmentu stabilnosti državnih financija. Usmjerena je prema rasterećenju gospodarstva, unaprjeđenju poslovne klime i većoj poreznoj pravednosti. Posebice me raduje što ova porezna reforma na ruku ide mikro i malim poduzetnicima, kakvih je u Hrvatskoj 98% te da će oni od iduće godine plaćati manji porez na dobit i tako doprinijeti novim investicijama u ovom segmentu gospodarstva.

S druge strane, negativno bi na sektor turizma moglo utjecati povećanje PDV-a za usluge u ugostiteljstvu s 13% na 25%. O tome treba dobro razmisliti. Najavljene su i izmjene zakona o samoj Poreznoj upravi. Nadam se da će se smanjiti porezna progresija i da će država poduzetnicima biti više pomoć, a manje 'policajac'.

Kompliciranost i nestabilnost poreznog sustava jedno su od najvećih ograničenja poduzetnicima i inozemnim investitorima što otežava poslovanje i koči realizaciju investicijskih projekata. Odmjerenim poreznim rasterećenjem koje neće ugroziti neophodnu fiskalnu konsolidaciju javnih financija kreirat će stabilniji i predvidiviji porezni sustav. Stoga ocjenjujemo da će nastavak smanjivanja proračunskog manjka i javnog duga uz efikasniji porezni sustav i sniženo porezno opterećenje doprinijeti poboljšanju konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenju kreditnog rejtinga zemlje.

Istodobno podupiremo daljnje rasterećenje plaća putem izmjena u porezu na dohodak. Povećanjem raspoloživog dohotka stanovništva dinamizira se domaća potrošnja, posebno u okolnostima kada se očekuje smanjenje povoljnog utjecaja niskih cijena nafte i deflatornih kretanja.