Objavljeno: 17. 08. 2016. , Ažurirano: 05. 10. 2016.

Korištenje fondova Europske unije moguće je prijavom na javne natječaje koji se kontinuirano objavljuju na Internet stranicama više institucija. I pri HGK djeluje Odjel za EU koji redovito prati novoobjavljene natječaje i pruža podršku poduzetnicima kroz edukacije u županijskim centrima, a o svemu se možete više informirati na: http://www.hgk.hr/category/sektor-centar/centar-za-eu

Ostale važnije Internet stranice o aktualnim EU natječajima su:

http://www.strukturnifondovi.hr/consumer , http://www.minpo.hr/default.aspx?id=544,

http://ec.europa.eu/croatia/news/2014/20140722_hr.htm

http://www.mint.hr/default.aspx?id=4634

Ukoliko trebate dodatne informacije o raspoloživim EU poticajnim sredstvima, slobodni ste obratiti se Sektoru za turizam na turizam@hgk.hr ili na 01 4561 570.