Objavljeno: 17. 08. 2016. , Ažurirano: 10. 10. 2016.

Potpore turističkom sektoru svake godine dodjeljuju Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica putem javno objavljenih natječaja na svojim Internet stranicama:

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370 i

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a

Uz navedene institucije, potpore dodjeljuje Ministarstvo poduzetništva i obrta (www.minpo.hr) i Ministarstvo gospodarstva (www.mingo.hr), dok Hrvatska banka za obnovu i razvoj turističkom sektoru odobrava povoljna i razvojno usmjerena financijska sredstva (www.hbor.hr).