Objavljeno: 19. 08. 2016. , Ažurirano: 05. 10. 2016.

Kako bismo Vam olakšali donošenje odluke o otvaranju malog hotela i razumijevanje procesa ulaska u hotelijerstvo, HGK Sektor za turizam je priredio brzi vodič kroz proceduru i dokumentaciju potrebnu za otvaranje malog i obiteljskog hotela:

  • Ime društva

U Fini na šalteru HITRO.HR moguće je provjeriti postoji li društvo s istim imenom, kao i putem internetske stranice Ministarstva pravosuđa. Preporuka je pripremiti više imena za slučaj da već postoji društvo s istim ili sličnim imenom.

  • Prikupljanje potrebnih dozvola

-  Lokacijska i građevinska dozvola
-  Uporabna dozvola koja glasi na predmetni poslovni prostor
-  Dozvola za rekonstrukciju i adaptaciju
- Suglasnost susjeda, ako je potrebna

  • Registracija trgovačkog društva

Dokumentacija i uplatnice:
- Obrazac prijave za upis u sudski registar PO – NN*
- Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P) – NN*
- Prijava o početku osiguranja (Tiskanica M-1p) za potrebe HZMO-a – NN*
- Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1) – NN*
- Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje (Tiskanica 2) za potrebe HZZO-a – NN*
- Prijava poslovnog subjekta (obrazac RPS-1) – NN*
- Prijava dijela poslovnog subjekta (obrazac RPS-2) za potrebe DZS-a – NN*
- Polog temeljnog kapitala – potvrda o uplati osnivačkog pologa
- Troškovi prijave i donošenja rješenja o upisu u sudski registar Trgovačkog suda
- Troškovi objavljivanja upisa u registar u Narodnim novinama
- Troškovi DZS-a – prijava za upis poslovnog subjekta i za upis dijela poslovnog subjekta
NN* - dostupno u Narodnim novinama

Kod javnog bilježnika potrebno je ovjeriti:
- Obrazac prijave za upis u sudski registar
- Osnivački akt (društveni ugovor kod više osnivača) ili izjavu o osnivanju društva
- Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva (direktora) da prihvaćaju postavljanje, uz ovjeru potpisa direktora
- Odluku o određivanju adrese društva

Ključni koraci:
- Predati prijavu za upis u sudski registar s prilozima na šalteru HITRO.HR u Fini 
- Na šalteru HITRO.HR u Fini preuzeti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti DZS-a
- Izraditi pečat
- Otvoriti račun u Fini ili odabranoj banci 
- Predati prijavu o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa 
- Predati prijavu o početku osiguranja na šalteru HZMO-a u Fini
- Predati prijavu o obvezniku uplate doprinosa, Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu i Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji na šalteru HZZO-a u Fini
- Izvršiti prijavu društva u Poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a (potrebno Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju na uvid te potpisni karton)

  • Financiranje

- Poslovni plan uvjet je kvalitetne organizacije poslovanja i marketinga, ali i za financiranje financijskih institucija (samostalno ili uz korištenje poticajnih programa), preporučljivo je koristiti usluge kvalificiranih konzultantskih tvrtki za izradu poslovnih planova
- Raspitati se o brojnim modelima i poticajima financiranja u suradnji Ministarstva turizma, banaka i drugih institucija
- Raspitati se o aktualnim paketima mjera za poticanje zapošljavanja u HZZ-u

  • Kategorizacija

- Za razvrstavanje i obveznu kategorizaciju smještajnog objekta potrebno je podnijeti  zahtjev Ministarstvu turizma u slobodnom obliku, kad je objekt spreman za primanje gostiju
- U zahtjevu je potrebno navesti: vrstu i kategoriju objekta, podatke o broju, vrsti i veličini smještajnih jedinica, ugostiteljskim i dr. sadržajima, voditelju poslovanja i dr.
- Troškove postupka kategorizacije snosi podnositelj zahtjeva, a čine ih: dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja članova povjerenstva
- Obveznu kategorizaciju i kategorizaciju za posebne standarde provode povjerenstva u kojima su djelatnici Ministarstva turizma, Ureda državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, a po potrebi i druge stručne osobe iz područja ugostiteljstva i turizma 
- Moguć je konzultativni izlazak stručnjaka u objekt uz nadoknadu troškova puta, rada i pristojbi
- Vrijeme potrebno za provjeru i kategorizaciju objekta iznosi u prosjeku 2 tjedna, preporuka je provesti proces kategorizacije izvan sezone

  • Korisni izvori informacija

Korisni izvori informacija: 
- Ministarstvo turizma
- Područni županijski uredi za turizam
- FINA
- HITRO.HR
- Ministarstvo pravosuđa
- Narodne novine
- Zavod za zapošljavanje
- Zavod za zdravstveno osiguranje
- Zavod za mirovinsko osiguranje 
- Hrvatska gospodarska komora
- Nacionalna udruga malih i obiteljskih hotela
- Udruga poslovnih savjetnika
- Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
- Hrvatska banka za obnovu i razvitak