Objavljeno: 16. 01. 2017. , Ažurirano: 16. 01. 2017.


Postoje 2 troška za nositelja karneta – trošak kupovine tiskanica i trošak ovjere ATA karneta.

  1. Trošak kupovine tiskanica:

Jedna tiskanica (1 list) ATA karneta košta 5,00 kn. Ukupan broj tiskanica u dokumentu ATA karneta ovisi o broju graničnih prijelaza koja se na putovanju namjeravaju prijeći. Primjerice, osnovni set ATA karneta za odlazak u jednu zemlju s kojom Hrvatska (Europska Unija) direktno graniči (nema tranzitnih zemalja) ima 8 listova, odnosno košta 40,00 kn.

Tiskanica ATA karneta (1 list):   5,00 kn

  1. Trošak ovjere:

Za vrijednost robe do 50.000,00 kn po karnetu

-          Za članice HGK (d.d.,d.o.o.,j.d.o.o.):  300,00 kn

-          Za ostale (obrti, fizičke osobe,udruge,društva):     400,00 kn

Za vrijednost robe iznad 50.000,00 kn po karnetu:         

-          Za članice HGK (d.d., d.o.o.,j.d.o.o.): 0,7% od vrijednosti robe

-          Za ostale (obrti, fizičke osobe, udruge, društva):   1% od vrijednosti robe