Objavljeno: 26. 08. 2015. , Ažurirano: 26. 08. 2016.

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji otvorile su se mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova te Programa Unije.

Jedan od važnih aktera u procesu korištenja fondova EU jesu poslovni savjetnici, koji posjeduju vrlo specifična znanja i vještine koje potencijalni prijavitelji na natječaje za dodjelu fondova EU još uvijek nemaju, ili ih nemaju u dovoljnoj mjeri. 

Prepoznajući potrebu za stvaranjem što boljeg okvira za kvalitetnu apsorpciju EU sredstava Hrvatska gospodarska komora je, između ostalog, osnovala Zajednicu poslovnih savjetnika.

Zajednica okuplja više od 200 članica, koje su trgovačka društva - članice Hrvatske gospodarske komore, fizičke i pravne osobe koje obavljaju obrt te fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti pružaju usluge poslovnog savjetovanja.

Drugo izdanje Kataloga savjetodavnih usluga Zajednice poslovnih savjetnika, u kojeg su uvrštene 152 članice, napravljeno je s ciljem informiranja potencijalnih korisnika EU fondova i programa Unije o pružateljima konzultantskih usluga. 

Publikaciju možete preuzeti putem poveznice