Objavljeno: 11. 08. 2016. , Ažurirano: 08. 09. 2016.

HGK Županijska komora Sisak izradila je publikaciju Metaloprerađivačka industrija u Sisačko-moslavačkoj županiji s pregledom poslovanja ove djelatnosti i tvrtki koje djeluju unutar nje u Sisačko-moslavačkoj županiji.