Kako do oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza i otplate na rate odgođenih poreznih obveza


Objavljeno: 26. 06. 2020. , Ažurirano: 24. 07. 2020.


Prema odredbama članka 107.a Općeg poreznog zakona i članka od 71.l do 71.n Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona porezni obveznici koji su zbog posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine imali pad prihoda/primitaka najmanje 50%, ostvaruju pravo na primjenu mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza.

Mjerom je određeno da će se porezni obveznik osloboditi od plaćanja obveza poreza i drugih davanja koje mu dospijevaju počevši od 1. travnja do 20. lipnja 2020. Iznimno, porezni obveznici koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, na temelju podatka iz prijava Poreza na dobit za 2019. godinu djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prema odredbama navedenih propisa ovom mjerom ne obuhvaćaju se sljedeće porezne obveze: poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Porezni obveznici kojima je odobren zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za ostvarivanje prava iz ove mjere ne podnose posebne zahtjeve. Porezna uprava će po službenoj dužnosti provesti ovu mjeru na temelju podataka kojima raspolaže. Međutim, kako je moguće da podaci kojima Porezna uprava raspolaže ne odražavaju stvarni pad prihoda/primitaka najmanje 50% te s obzirom na činjenicu da Porezna uprava trenutno ne raspolaže podacima za sve porezne obveznike, Porezna uprava ovim putem upućuje javni poziv korisnicima mjere za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za:

1. Dostavu dokumentacije kojom dokazuju pada prihoda/primitaka u odnosu na podatke kojima raspolaže Porezna uprava
2. Dostavu podataka o prihodima/primicima poreznih obveznika za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima

Porezni obveznici koji smatraju da udovoljavaju kriterijima u upućenom javnom pozivu, mogu u nadležnu ispostavu Porezne uprave dostaviti traženu dokumentaciju do 20. srpnja 2020. Dokumentacija se dostavlja na način i u roku prema dogovoru sa službenikom nadležne ispostave Porezne uprave.

Sve porezne informacije vezane uz posljedice širenja virusa COVID-19 dostupne su na stranicama COVID-19 - info i Posebne mjere - najčešće postavljena pitanja.

Mogućnost obročne otplate odgođenih poreznih obveza


Po završetku razdoblja odgode plaćanja poreznih obveza uslijed posebnih okolnosti, porezni obveznici mogu za porezne obveze koje nisu u mogućnosti podmiriti po njihovom odgođenom dospijeću podnijeti zahtjev za obročnu otplatu, prema Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20).

Rok za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza, počevši od 24. lipnja 2020. godine, je najviše 5 dana od dospijeća odgođene porezne obveze koju porezni obveznik nije u mogućnosti podmiriti.

Obročna otplata se može odobriti u mjesečnim obrocima, na razdoblje od najduže  24 mjeseca, bez obračuna kamata za vrijeme trajanja obročne otplate.

Zahtjev za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza se podnosi putem sustava e-Porezna, počevši od 24. lipnja 2020. godine. Iznimno, porezni obveznici koji nisu korisnici sustava e-Porezna, zahtjev mogu podnijeti putem servisa „Pišite nam“ (odabir teme: ePorezna - JPPU, odabir podteme: Zahtjev za obročnu otplatu).

Više informacija o obročnoj otplati odgođene porezne obveze te načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na stranici Porezne uprave Najčešće postavljena pitanja - posebne mjere zbog izvanrednog stanja izazvanog širenjem virusa COVID-19.