Objavljeno: 30. 12. 2016. , Ažurirano: 18. 02. 2020.

S obzirom na otežano sudjelovanje hrvatskih tvrtki u postupcima javne nabave i nedovoljnu informiranosti naručitelja, Hrvatska gospodarska komora pokrenula je izradu on line Kataloga hrvatskih proizvoda.

„Namjera nam je putem Kataloga upoznati naručitelje roba i usluga, posebno investitore i projektante, s kvalitetnim i, cijenom konkurentnim, hrvatskim proizvodima. Katalogom želimo ostvariti povećanje udjela hrvatskih proizvoda u sustavu javne nabave, posebno malih i srednjih poduzetnika, poštujući pri tome načela slobode kretanja roba i usluga“, naglasila je direktorica Sektora za industriju i IT HGK Tajana Kesić Šapić.

On line katalogom olakšava se i rad naručiteljima jer sada na jednom mjestu mogu pronaći korisne informacije o domaćoj ponudi. Pokrenut u 2016. godini, upis u on line katalog besplatan je za članice HGK, a u bazi trenutno ima 1 450 hrvatskih industrijskih proizvoda. „Pozivamo sve poduzetnike koji imaju vlastiti proizvod da koriste Katalog s obzirom da uskoro kreće kampanja prema javnim naručiteljima“ naglasila je Kesić Šapić.

Novi Zakon o javnoj nabavi, osim uravnoteživanja cijene i kvalitete u pogledu izbora ekonomski najpovoljnije ponude, obavezuje naručitelja da provodi analizu tržišta u svrhu pripreme javne nabave i da informira gospodarske subjekte o planiranim nabavama.
Javni naručitelj je, prije pokretanja postupka nabave (odnosi se na velike nabave), obvezan na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima staviti tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora u trajanju, ne kraćem od 5 dana, i to na vlastitim internetskim stranicama. Nakon savjetovanja obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata i objaviti ga na internetskim stranicama.

„Upravo u ovoj Zakonskoj odredbi vidimo šansu da naš on line katalog bude svojevrstan gospodarski savjetnik naručiteljima. Osim osnovnih informacija sadrži i norme, certifikate, CPV šifre, područja primjene, tehničke specifikacije, troškovničke stavke, tehničke nacrte, kontakt proizvođača i ostale dodatne informacije koje mogu pomoći naručitelju u analizi tržišta“, dodala je Kesić Šapić.

Od prošlog mjeseca, osim industrijskih proizvoda vezanih uz izgradnju i opremanje, u Katalog je moguće unositi i poljoprivredne i prehrambene proizvode. Poduzetnici sami upisuju svoje proizvode i željene podatke. Nakon unosa proizvode odobrava HGK i onda postaju vidljivi u katalogu.

„Drago nam je što su našu novu uslugu prepoznali i obrtnici i OPG-ovi i što žele da njihovi proizvodi budu dio kataloga koji pruža mogućnost mikro i malim poduzetnicima da se povežu i da udruženi sudjeluju u postupcima javne nabave. Osim toga, pretragom inovativnih proizvoda i tvrtki bit će olakšano partnerstvo za inovacije što je također novina Zakona o javnoj nabavi“ rekla je Kesić Šapić.

Obzirom da Zakon o javnoj nabavi donosi puno novina HGK će u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta poduzetnicima predstavljati zakonske specifičnosti u Rijeci 24.1.2017., Splitu 14.2.2017., Osijeku 23.2.2017. i Zagrebu 28.2.2017.
Zajedno s prezentacijama novog Zakona bit će predstavljen i on line katalog proizvodnim tvrtkama i javnim naručiteljima.

www.katalog.hgk.hr