Objavljeno: 16. 04. 2021. , Ažurirano: 16. 04. 2021.

Gradonačelnik Branko Dukić s pročelnikom Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Ivicom Katićem na konferenciji za medije predstavio je dva nova financijska instrumenta Grada Zadra za kreditiranje poduzetništva i obrta "COVID 19 – zajam za investicije" i "COVID 19 – zajam za očuvanje likvidnosti", putem kojih će Grad Zadar subvencionirati kamate na kredite.

Ukupni kreditni potencijal za oba programa je 200 milijuna kuna, kamata kod ugovorenih sedam banaka kreće se od 2,5 do 3 posto, od čega je 1 posto pokriveno gradskim programom. Razdoblje počeka kredita za likvidnost je do godinu dana, a za investicije je do dvije godine.

Korisnici Programa su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva koji su registrirani i posluju na području Grada Zadra, obavljaju djelatnost tijekom cijele godine, imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na puno radno vrijeme te koji ispunjavaju uvjete za realizaciju kredita sukladno pravilima poslovnih banaka koje su sa Gradom Zadrom zaključile Ugovor o provedbi Programa.

Nakon upućenog poziva prema svih 14 banaka koje posluju na području Grada Zadra za iskazivanje interesa za poslovnu suradnju i provedbu navedenih Programa, sa sedam banaka koje su iskazale interes za poslovnu suradnju i koje su udovoljile uvjetima iz Programa sklopljeni su Ugovori o poslovnoj suradnji i provedbi Programa (Addiko Bank d.d., Agram Banka d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Podravska banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Zagrebačka banka d.d.). Kamatne stope iznose od 2,5% do 3,00% godišnje, a Grad subvencionira redovnu kamatnu stopu u visini 1,00 p.p. godišnje. Tekst javnog poziva zajedno sa svim pratećim dokumentima možete pronaći OVDJE.