Vrijeme održavanja: 22.02.2021. - 24.03.2021.

Rok za podnošenje ponuda: 24. ožujka 2021., do 10:00 sati

Objavljeno: 22. 02. 2021. , Ažurirano: 21. 02. 2021.

Republika Hrvatska
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Na temelju Odluke KLASA: 943-01/17-01/180, URBROJ: 536-03-02-01/01-20-32, od 19. listopada 2020. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 1/21.

Predmet javnog poziva – kamp Uvala Slana s apart hotelom Club Vala u Selcu.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, do 24. ožujka 2021. do 10:00 sati u zatvorenoj omotnici s naznakom: "NATJEČAJ ZA ZAKUP KAMP UVALA SLANA S APART HOTELOM KLUB VALA U SELCU, BROJ 1/21" i upozorenjem koje je potrebno napisati na obje strane omotnice: "NE OTVARATI do 24. ožujka 2021. do 11:00 sati“.

Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10, 24. ožujka 2021. u 11:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.

Kontakt-informacije: 051/565-170, 01/6458-124 (Za pregled nekretnine javiti se najkasnije sedam dana prije isteka natječaja).

Cjeloviti tekst javnog natječaja možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici, a objavljen je i na WEBU MINISTARSTVA, gdje možete pronaći i sve ostale informacije vezane za zakup turističkog naselja.