Vrijeme održavanja: 06.03.2020. - 07.04.2020.

Rok za podnošenje ponuda: 7. travnja 2020. do 10,00 sati

Objavljeno: 11. 03. 2020. , Ažurirano: 11. 03. 2020.

Republika Hrvatska
Ministarstvo državne imovine
Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10

 

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 1/20.

Opis nekretnine, njenu početnu cijenu u kunama te iznos jamčevine u kunama i ostale detalje natječaja možete pronaći u objavi na webu Ministarstva.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 7. travnja 2020. u 10,00 sati.

Više informacija možete dobiti u Ministarstvu, radnim danom od 9 do 16 sati na telefon: 01 6448 887.