Objavljeno: 23. 02. 2021. , Ažurirano: 23. 02. 2021.

Pozivom Općinskog suda u Karlovcu prema članku 119. stavku 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20), HGK – Županijska komora Karlovac predložit će kandidate za suce porotnike Općinskog suda Karlovac.

Stoga pozivamo sve zainteresirane za obnašanje dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Karlovcu da se jave u Županijsku komoru Karlovac najkasnije do nedjelje, 14. ožujka, prijavnicom u nastavku teksta. 

Kandidat mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • Ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću,
  • Ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu ili poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe,
  • Ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

Svaki kandidat je također obvezan dostaviti presliku osobne iskaznice, kratak životopis te izvornik vlastoručno potpisane izjave o prihvaćanju kandidature i ispunjavanju zakonskih uvjeta, odnosno nepostojanju zakonskih smetnji za imenovanje na porotničku dužnost.

Više informacije možete dobiti u ŽK Karlovac na telefon 047 / 612 111 ili na e-mail: hgkka@hgk.hr.