Objavljeno: 28. 10. 2019. , Ažurirano: 29. 10. 2019.

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Lokalno partnerstvo za zapošljavanje UP.01.3.1.01.010 5 i Programa dodjele potpora za samozapošljavanje koji sadrži kriterije dodjele, objavljuje javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

Dokumentacija za provođenje Javnog poziva (preuzima i ispunjava podnositelj zahtjeva):

  1. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti,
  2. Program potpora za samozapošljavanje,
  3. Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti,
  4. Poslovni plan samozapošljavanja 2019.,
  5. Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
  6. Izjava o nepodmirenim obvezama,
  7. Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe,
  8. Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja.

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije potpore)

  1. Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti,
  2. Dokazi za pravdanje dodijeljene potpore.

Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, kao davatelja potpore, i partnera na projektu: