Robert Krklec novi predsjednik Udruženja energetike HGK

HGK
Robert Krklec
Vrijeme održavanja: 16.02.2017.   /   Rok prijave: 15.02.2017.

Savjetnik Uprave HEP Proizvodnje iz Zagreba Robert Krklec većinom glasova na redovnoj izbornoj Skupštini održanoj 16. veljače u HGK izabran je za novog predsjednika Udruženja energetike HGK za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Protukandidati koji su izabrani za dopredsjednike Udruženja bili su Zoran Alavanja, direktor Eko-Ela iz Virovitice i Pavao Vujnovac, predsjednik Uprave Prvoga plinarskog društva iz Vukovara. Za dopredsjednika Udruženja izabran je i savjetnik predsjednika Uprave Plinacro Darko Pavlović, dok je za poslovnog tajnika Udruženja potvrđen Krešimir Štih, voditelj Odjela za energetiku, zaštitu okoliša i DOP u Sektoru za energetiku i zaštitu okoliša HGK.

DarkoPavlovic_RobertKrklec_ZoranAlavanja_800x532.JPG

Darko Pavlović, Robert Krklec i Zoran Alavanja; Izvor: HGK.

"Ovo je priznanje za moj dosadašnji profesionalni i stručni rad. Mnogo je promjena u energetskom sektoru u svim njegovim djelatnostima – električnoj energiji, plinu, nafti, toplinarstvu i obnovljivim izvorima energije. Nastojat ću da se radom Udruženja prepoznaju problemi u svim sektorima i pronađu zajednički interesi svih članica Udruženja. Također, stajališta i mišljenja predstavljat ćemo nadležnim institucijama i aktivno sudjelovati u donošenju zakonske regulative koja se tiče energetskog sektora na dobrobit potrošača i svih članica Udruženja", istaknuo je novoizabrani predsjednik Udruženja Robert Krklec koji je dugi niz godina vodio Grupaciju za toplinarstvo u HGK. Krklec je član Savjeta HERE za regulatorne poslove i zaštitu potrošača, Skupštine HGK i Tehničkog odbora TO 570, Sustavi upravljanja energijom u Hrvatskom zavodu za norme. Predsjednik je i nadzornih odbora društava HEP Operator distribucijskog sustava i HEP ESCO.

"Vrijednost hrvatskoga energetskog sektora prema podatcima Fine iz 2015. godine iznosi 84 milijarde kuna, a gotovo je polovica te vrijednosti iznos godišnjih prihoda sektora. Dobit iznosi oko 3,5 milijarde kuna, a tolika su i godišnja ulaganja u dugotrajnu imovinu. Sektor zapošljava 14.700 zaposlenika te bilježi i značajan uvoz", istaknuo je poslovni tajnik Udruženja Krešimir Štih.

Na sjednici je izabrano i 27 članova Vijeća Udruženja. To su tvrtke Apios, Eko, Eko-El, Elektrometal-distribucija plina, Energo, EVN Croatia plin, HEP ESCO, HEP ODS, HEP proizvodnja, HEP-toplinarsvo, Hidro-Watt, Hrote, Hrvatska burza električne energije, Hrvatska elektroprivreda, Hrvatski operator prijenosnog sustava, INA, JANAF, Končar elektroindustrija, LNG Hrvatska, Plinacro, Plomin Holding, Podzemno skladište plina, Prvo plinarsko društvo, RWE energija, Toplana Karlovac te član i dopredsjednik Zajednice za UNP HGK.